LLMZA

EKOSOC-LV pētījuma prezentācija Madridē

No 2016. gada 04. līdz 06. februārim Madridē (Spānija) notika 8. Vispasaules konference izglītības zinātnēs, kurā piedalījās izglītības zinātnieki un eksperti, augstskolu pasniedzēji un doktoranti no 25 valstīm. Konferencē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas- LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža un Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, kuras prezentēja starptautiska pētījuma  "Tālmācības studiju pieprasījums Eiropas augstskolās" rezultātus. Šajā pētījumā  piedalījās augstskolas no  piecām Eiropas valstīm. Prezentācija izraisīja lielu interesi. Piedalīties pētījuma turpinājumā izteica vēlmi Rumānija, Krievija un dažas citas valstis, atzīmējot, ka tālmācība ir būtiska cilvēkkapitāla attīstībai katrā reģionā, katrā valstī.

Pētījuma prezentācija (pdf)

Konferences referātu kopsavilkums (pdf)