LLMZA

Tiks rīkots Radošais forums par Demogrāfijas problēmām

13.oktobrī plkst. 16:05 LU EVF 324.auditorijā tiks rīkots Radošais forums par Demogrāfijas problēmām saistībā ar Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.4. projekta "Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai" (vadītājs - profesors J.Krūmiņš) veiktajiem sociāli demogrāfiskajiem pētījumiem Valsts pētījumu programmā.

Forumā plānots skatīt šādus jautājumus:

1) Demogrāfiskie pētījumi Eiropā un Baltijas jūras reģiona valstīs, mūsu vieta tajos saistībā ar VPP EKOSOC-LV demogrāfijas pētniecības projektu 5.2.4. - J.Krūmiņš;

2) Doktorantūras demogrāfijā attīstība un izaicinājumi - P.Zvidriņš;

3) Diskusija par demogrāfisko pētījumu starpdisciplināro raksturu un praktisko pielietojumu:

- Sociālā statistika - Maranda Behmane (CSP Sociālās statistikas dep.vad.);

- Demogrāfiskā politika - Maksims Ivanovs (LM);

- Sabiedrības veselība - Ģirts Briģis (RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vad.);

- Cilvēkģeogrāfija - Zaiga Krišjāne (LU Cilvēkģeogrāfijas kat.vad.);

- Migrācija, patvēruma meklētāji - Ilmārs Mežs (Starptautiskā migrācijas organizācija; Demogrāfijas lietu padome);

- Antropoloģija - Aivita Putniņa un Ilze Mileiko (LU Antropoloģijas studiju katedra);

- Darba resursi/nodarbinātība - Kārlis Purmalis (LU Tautsaimniecības katedra);

- doktoranti, pētnieki, Radošā foruma dalībnieki.

Piezīme: sakarā ar komandējumu, M.Hazāns par saviem pētījumiem ziņos kādā no nākošajiem Forumiem.