LLMZA

EKOSOC-LV vadītājas Baibas Rivžas līdzdalība starptautiskā seminārā par sociālo uzņēmumu lomu nodarbinātības veicināšanā Eiropā

Savukārt 24. - 25. septembrī EKOSOC-LV vadītāja piedalījās starptautiskā seminārā "The Meaning of Social Enterprises in Europe for the Promotion of Employment and the Role of Workers' Organizations", kas notika Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Akadēmiķe Baiba Rivža uzstājās ar ziņojumu "Group Microcredit as a Tool for Promotion of the Employment in Latvia", kura ietvaros semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar grupu mikrokredītu kustības vēsturi Latvijā, Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonda darbību, mentoringu kā uzņēmējdarbības potenciāla veicinātāju, inovatīvās sistēmas atbalsta metodēm un piemēriem Latvijā. Bez tam B.Rivža klātesošajiem pastāstīja arī par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV būtību, līdzšinējo pētījumu rezultātiem.

Par līdzdalību seminārā akadēmiķei tika pasniegts sertifikāts.