LLMZA

EKOSOC-LV vadītājas Baibas Rivžas līdzdalība forumā sociālajiem darbiniekiem

2015. gada 17. septembrīEKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Latvijas Sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu 2. forumā "Zināšanu pārnese sociālā darba izglītībā: izglītības un prakses mijiedarbība". Pasākums norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Forumu rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), LR Labklājības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Valsts prezidenta kanceleja, Eiropas sociālā darba skolu asociācija (EASSW).

Foruma dalībniekus uzrunāja LR prezidents R.Vējonis, RSU rektors J.Gardovskis, LR Labklājības ministrs U. Augulis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Barča un LPS priekšsēdētājs A.Jaunsleinis.

Akadēmiķe Baiba Rivža plenārsēdes "Sociālā darba attīstības trajektorijas" laikā uzstājās ar ziņojumu "Sociālais darbs zinātņu nozaru saimē: kā nodrošināt autonomu attīstību?".

Pēc pasākuma tā rīkotāji izteica personīgu pateicību Baibai Rivžai un citiem plenārsēžu ziņotājiem par līdzdalību forumā, interesantajām un inovatīvas idejas rosinošajām prezentācijām, uzsverot, ka tas ir vērtīgs ieguvums gan sociālā darba izglītotājiem, gan praktiķiem.