LLMZA

Noslēgusies 1. starptautiskā zinātniskā konference „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015"

videokonference

24. septembrī norisinājās 1. starptautiskā zinātniskā konference „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015".

Konferenci rīkoja valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" (vadītāja - akadēmiķe Baiba Rivža) dalībnieki sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti (Warsaw University of Life Sciences), LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, kā arī Zviedru Institūta tematisko partnerību "ICE - Innovation. Creativity. Equality".

Konference tika rīkota kā videokonference un vienlaicīgi notika gan Latvijā (Jelgavā), gan Polijā (Varšavā).

Konferencē uzstājās pārstāvji no dažādām Latvijas un Polijas zinātniskajām institūcijām. Latvijas pusi pārstāvēja zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Ventspils Augstskolas.

Kopumā konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar trīsdesmit sešiem ziņojumiem, t.sk. gan mutiskiem, gan stenda ziņojumiem.

Ziņojumu tēmas aptvēra plašu jautājumu loku. Kā nozīmīgu aktivitāti valsts pētījumu programmas EKOSOC - LV ietvaros var minēt  5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" pārstāvju ziņojumus par projekta pētījumu rezultātiem.

Ar konferences materiāliem iespējams iepazīties EKOSOC-LV sadaļā Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā
(http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2843&Itemid=55&mylang=latvian).