LLMZA

Pētnieki izzina uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju vīziju par uzņēmējdarbības vidi Latgalē

2015. gada 18. un 19. septembrī Daugavpils Universitātes pētnieku grupa Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta ietvaros piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latgales plānošanas reģiona rīkotajās "Uzņēmēju Dienās Latgalē 2015".

Pētniekiem bija iespēja uzzināt vietējo uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju redzējumu par uzņēmējdarbības šķēršļiem un iespējam Latgalē, dzirdēt veiksmes stāstus, piedalīties diskusijā ar uzņēmējiem un aktīviem vietējiem jauniešiem, kā arī, turpinot projektā iesākto pašvaldību pārstāvju aptauju, veikt dažas intervijas ar Latgales pašvaldību pārstāvjiem.

Divu dienu garumā uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un pētniekiem bija iespēja meklēt sadarbības partnerus un iepazīties ar Latgales novadu uzņēmumu piedāvājumu izstādē. Tika piedāvāta arī plaša kultūras programma, iespējas apmeklēt mājražotāju un amatnieku gadatirgu, kā arī notika Latgales labumu degustācijas.