LLMZA

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta ietvaros Iecavas novada domes rīcībā nodots projekta ietvaros izstrādāts Intelektuālais īpašums

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" pārstāvji ir nodevuši Iecavas novada domei Intelektuālo īpašumu - projekta ietvaros izstrādātu teritorijas analīzi par Iecavas novada pozīcijām Latvijas novadu kopumā.

Ziņojumā ir pētītas Iecavas novada pozīcijas Latvijas novadu kopumā un veikta Iecavas novada resursu efektīvas izmantošanas ietekmējošo faktoru izpēte.