LLMZA

VPP EKOSOC -LV 5.2.2. un 5.2.7. projektu rezultātu prezentēšana

ekosoc-lv logo small

2015. gada 14.-17. jūnijā RTU IEVF profesore Nataļja Lāce un docente Karine Oganisjana piedalījās starptautiskajā konferencē "Society of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity & Knowledge Cities World Summit 2015" (SOItmC and KCWS 2015), Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), Daegu, Dienvidkorejā ar referātiem Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai, EKOSOC-LV" ietvaros.

Savā referātā  N. Lāce prezentēja EKOSOC-LV 5.2.2. projektā „Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai" iegūtos pirmos rezultātus, kas atspoguļoti rakstā "The scope of coaching in the context of organizational change". 

K. Oganisjana prezentēja EKOSOC-LV 5.2.7. projekta „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" ietvaros veiktā empīriskā pētījuma pirmos rezultātus referātā un rakstā "Promotion of university students' skills and behaviours topical for open innovators". 

Abi raksti tika apbalvoti ar "Outstanding Paper Award" un rekomendēti publicēšanai zinātniskajā žurnālā "Journal of Open Innovation: Technology, Market & Complexity", 2015. gada 17. jūnijā.

EKOSOC-LV ietvaros ar Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology tika parakstīts "Memorandum of Understanding" ar mērķi sadarboties ar Dienvidkorejas kolēģiem viņu pieredzes analīzei un atvērtās inovācijas teorijas un prakses attīstīšanai Latvijā. Atvērtā inovācija ir viens no faktoriem, kas veicināja  Dienvidkorejas (pēc brīvības iegūšanas Dienvidkoreja bija viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē) straujo tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, kā rezultātā tā kļuva par vienu no līderiem pasaules tirgū.

EKOSOC-LV 5 2 2  un 5 2 7

EKOSOC-LV 5 2 2  un 5 2 7c

EKOSOC-LV 5 2 2  un 5 2 7aEKOSOC-LV 5 2 2  un 5 2 7b