LLMZA

EKOSOC-LV 5.2.9. projekta darba grupas tikšanās

5. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā notika EKOSOC-LV 5.2.9. projekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" darba grupas kārtējā sanāksme. Pasākumā piedalījās arī LIFE+ programmas projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" pārstāves Rita Jakovļeva un Līga Brūniņa. Spraiga diskusija raisījās par iespējām sadarboties un savstarpēji izmantot abu projektu rezultātus, tāpat tika apspriesti turpmākie darba uzdevumi.