LLMZA

Norisinājies kārtējais EKOSOC-LV 5.2.1. projekta dalībnieku darba seminārs

2015. gada 22. aprīlī Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā uz kārtējo valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" darba semināru ieradās projekta dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no Rīgas Tehniskās universitātes.

Semināra sākuma daļā ar padarīto projekta 1. posmā un plāniem attiecībā uz 2. posmu klātesošos iepazīstināja apakšprojektu vadītāji - prof. R. Počs no Rīgas Tehniskās universitātes, prof. B. Sloka no Latvijas Universitātes un prof. A. Villeruša no Rīgas Stradiņa universitātes. R. Počs pastāstīja arī par citām projekta realizācijas aktualitātēm. Projekta turpinājumā tika diskutēts par web materiālu sagatavošanu un projekta popularizēšanas aktivitātēm universitāšu mājas lapās. Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji sniedza informāciju par plānotajām starptautiskajām konferencēm 2015. un 2016. gadā minētajās augstskolās un vienojās par informācijas apmaiņu par dalības nosacījumiem tajās.

Darba semināra noslēgumā projekta dalībnieki vienojās par turpmākajām aktivitātēm projekta un apakšprojektu ietvaros. Tika apstiprināts nākamā darba semināra norises laiks un vieta - 2015. gada 20. maijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes telpās.