LLMZA

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta dalībnieku līdzdalība starptautiskā konferencē „Second Baltic Conference on Education for Sustainable Development Working and Learning together"

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" vadītāja Agita Līviņa un asistente, Biznesa vides vadības maģistrante Māra Maurīte piedalījās Otrajā Baltijas konferencē Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: strādājam un mācāmies kopā (Second Baltic Conference on Education for Sustainable Development: Working and Learning together), kas norisinājās no 2014.gada 12. līdz 14. decembrim Jūrmalā.

Konferences otrajā dienā M.Maurīte un A.Līviņa vadīja vienu no sešām paralēlajām sekcijām, kuras temats ir tieši saistīts ar EKOSOC-LV 5.2.8. projektu. Sekcijas temata pieteikums bija - „Kā kultūrvēsturiskais un dabas mantojums ietekmē vietu ilgtspējīgu attīstību?" Darba sekcija bija labi apmeklēta, tajā piedalījās 19 dalībnieki no dažādām valstīm - Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, kā arī Latvijas. Sekcijas ietvaros veiktā darba rezultātā tika identificētas iesaistītās puses, to pozitīvās un negatīvās ietekmes vietas ilgtspējīgā attīstībā, kā arī meklēti risinājumi negatīvo pušu novēršanai, kas visos gadījumos kopumā aizveda līdz komunikācijai starp iesaistītajām pusēm par izpratnes skaidrošanu.


Sagatavoja projekta vadītāja Agita Līviņa, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore, projekta vadītāja


- Konferences programma;

- 5.2.8. projekta dalībnieku vadītās sekcijas izklāsts;


EKOSOC -LV 5.2.8. projekta dalībniece M.Maurīte

 
Sekcijas dalībnieki