LLMZA

EKOSOC- LV 5.2.1. projekta dalībnieces līdzdalība RTU IEVF Studentu zinātniskajā konferencē

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībniece Kristīne Kostaščuka no Rīgas Tehniskās universitātes piedalījās ar referātu „Ārvalstu finansējuma piesaiste Latvijas augstākās izglītības iestāžu konkurētspējas veicināšanai" Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras organizētājā Studentu zinātniskajā konferencē, kas notika 2014.gada 26. līdz 27.novembrī RTU IEVF telpās, Kalnciema ielā, 209.auditorijā.

K.Kostaščuka prezentēja savus pētījuma rezultātus, kas raisīja aktīvas un plašas diskusijas saistībā ar Latvijas izglītības sektora konkurētspēju ārējos tirgos. Dalībnieces iesniegtās konferences tēzes ir iekļautas konferences rakstu krājumā, kas tiks publicēts RTU Izdevniecībā 2015.gada janvārī.