LLMZA

EKOSOC-LV 5.2.1. projekta dalībnieku tikšanās 2014.gada 19.novembrī

2014.gada 19.novembrī Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, uz otro darba semināru sanāca valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Projekta vadītājs ir prof.R.Počs no Rīgas Tehniskās universitātes, kurš atklāja un vadīja darba semināru.

Semināra mērķis bija apzināt trijos šī projekta apakšprojektu ietvaros līdz šim veiktās aktivitātes, precizēt organizatoriskos jautājumus (piemēram, par projektu dokumentācijas iesniegšanas procesu un kārtību Studiju un Zinātnes Administrācijā u.c.), kā arī citus aktuālos jautājumus.  Darba semināra laikā tika prezentēti rezultāti un diskutēts par kopīgu pētījuma teorētisko platformu, lai kvalitatīvi sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultatīvos rādītājus. Katra apakšprojektā iesaistītā institūcija bija sagatavojusi savu prezentāciju un pārskatu, kas tika apspriests un diskutēts.  

Darba semināra noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmākajām aktivitātēm projektā un apakšprojektos. Tika nolemts, ka nākamais darba seminārs būs š.g. 17.decembrī, Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā.