LLMZA

EKOSOC-LV projektu izpildītāju sanāksme

EKOSOC-LV
projektu izpildītāju sanāksme

2014. gada 21. novembrī plkst. 15.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija

DARBA KĀRTĪBA

1. VPP aktualitātes.

IZM Studiju un zinātnes administrācijas
Zinātnes projektu daļas
vecākā referente Inguna Paredne 

2.     EKOSOC - LV ietvaros padarītie darbi.

Programmas vadītāja Baiba Rivža 

3.     EKOSOC - LV logo.

Programmas vadītāja Baiba Rivža 

4. EKOSOC - LV mājas lapas struktūra.

LZA Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Stengrevica

5. Sociālie tīkli.

LZA Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Stengrevica

6. EKOSOC - LV posteris, potenciālās konferences.

Programmas vadītāja Baiba Rivža, projektu vadītāji, izpildītāji

7. EKOSOC - LV vadītāju un izpildītāju tikšanās.

Programmas vadītāja Baiba Rivža

8.     Dažādi jautājumi (atsauces uz projektu zinātniskajos rakstos, līgumi ar projektu dalībinstitūcijām u.c.).

Programmas vadītāja Baiba Rivža 

9.     Diskusija.

Sanāksmes dalībnieki