LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Atslēga ir darīt, bet sadarbībā

Dr. habil. oec. Baiba Rivža,
VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvija Pašvaldību savienības (LPS) sadarbībā ar institūcijām reģionos kopīgi organizēto forumu cikla noslēdzošais Pierīgas forums norisinājās 29. augustā Ikšķiles novadā, atbilstīgi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV Latvijas viedās attīstības saturam risinot tēmu par viedo uzņēmējdarbību, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību ceļā uz to. Pasākums izcēlās ar plašu Pierīgas pašvaldību vadītāju un uzņēmēju pārstāvniecību un iezīmēja vajadzību sadarboties gan zinātniekiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, pašvaldība ir "Labs sākums" - liecina Ikšķiles novada logo, gan pašvaldībām savā starpā. Piemēram, Ādažu  domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks saistībā ar darbaspēka mobilitātei nepieciešamajiem transporta risinājumiem jeb viedo infrastruktūru uzsvēra, ka svarīgi iespējami drīzāk rīkoties, lai  nestāvētu "korķos" un sadarbībā sakārtotu kopīgo telpu; kas vienam nav izdevīgi, visiem jau kļūst izdevīgi.

Lasīt tālāk ...

Atvērta pirmā EKOSOC-LV ietvaros veidotā monogrāfija

Š. g. 20. jūnijā Rīgā Latvijas Pašvaldību savienības telpās notika izdevuma "Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem"atvēršana, ar videokonferences aprīkojuma palīdzību sniedzot iespēju to noskatīties arī attālināti. Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projekta "Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" izstrādes laikā kā Vidzemes Augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku un maģistrantu darba rezultāts.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV izbraukuma seminārs 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā Kandavā

Š. g. 15.-18. jūnijā Kandavā norisinājās 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo! - Lauku nākotnes ceļa izstrāde", kura ietvaros notika valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV izbraukuma seminārs. EKOSOC-LV dalībniekiem informējot par programmas pētījumu rezultātiem pasākuma tēmas kontekstā, piedaloties diskusijās un darba grupās ar saviem ierosinājumiem, anketējot (kā rokās ir lauku dzīvotspēja un cik liela nozīme ir valstij kā institūciju kopumam, pašvaldībai kā vietējās varas struktūrai un pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem) no visas Latvijas uz parlamentu sabraukušos, vienlaikus tika gūta jauna informācija, atgriezeniskā saite EKOSOC-LV noslēguma fāzes darba turpināšanai.

Lasīt tālāk ...

Mesties konkurencē ar radošuma un IT "apbruņojumu"

Baiba Rivža,
VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe

Liepājas Universitātē (LieU). 31. maijā notikušais Kurzemes forums bija priekšpēdējais (vēl rudenī būs Pierīgā) pasākums Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kopā ar vietējām institūcijām Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros rīkoto forumu ciklā. Kurzemes foruma vadmotīvs - radošās industrijas, radošums un informācijas tehnoloģijas reģiona sociālekonomiskajā attīstībā, turpinot īstenot forumu mērķi "sēdināt pie viena galda zinātniekus un uzņēmējus", pēc LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vārdiem. Viņš arī pamatoja konkrētās tēmas nozīmīgumu - radoša pieeja un IT ir pamatā, lai izturētu lielo un augošo konkurenci, kad nevar vairs uzvarēt ar apjomiem, bet gan ar intelektuālo potenciālu, ar ātru, elastīgu ražošanu, balstītu izglītībā, zinātnē, visdažādākā veida sadarbībā. LZA prezidents Ojārs Spārītis uzsvēra, ka zinātnieku jauda ir lielāka nekā sabiedrība, ražotāji spēj ņemt pretī, ir rezerves vidēji augstās un augstās tehnoloģijās, zināšanās balstītās ražošanas un pakalpojumu attīstībai, lai cilvēki sevi realizētu Latvijā.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV pētnieki piedalās starptautiskā videokonferencē

3rd International Conference2017. gada 5. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē norisinājās videokonference „3rd International Conference on Marketing Management", kas tika organizēta sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Ekonomisko zinātņu fakultāti.

Lasīt tālāk ...