LLMZA

Sadarbības partneri

Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienība – http://www.euracadagri.com

Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīva – http://www.euragri.org

Lauksaimniecības pētījumu patstāvīgā komiteja – http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.htm

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija – http://www.njf.nu

Eiropas Sieviešu un meiteņu mentoringa federācija - http://www.womentor.eu 

Zemkopības ministrija – http://www.zm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija – http://www.izm.gov.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – http://www.llu.lv

Latvijas Zinātņu akadēmija – www.lza.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome – www.losp.lv

Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru Padome

AS „Latvijas Finieris” – www.finieris.lv

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts – www.lvaei.lv

Latvijas Valsts augļkopības institūts – www.lvai.lv

Latvijas Valsts Koksnes un ķīmijas institūts – www.kki.lv

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava” – www.silava.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts – www.ei.lza.lv

LLU aģentūra – Lauksaimniecības Tehnikas zinātniskais institūts - http://www.llu-ltzi.lv/

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra” – www.sigra.lv

LLU MPS „Pēterlauki”

LLU SIA MPS „Vecauce” – www.vecauce.lv

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” – www.bior.gov.lv

SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs"

SIA "Pūres dārzkopības pētījumu centrs" – www.puresdis.lv

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts – www.priekuliselekcija.lv

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts – www.stendeselekcija.lv

Zemkopības zinātniskais institūts – www.zzi.lv