LLMZA

LLU SIA Latvijas augu aizsardzības pētījumu centrs (LAAPC)

Valdes locekle Ilze Priekule.


LAAPC galvenie darbības virzieni 2007. - 2011. gadā bija: 1) zinātniskā darbība augu aizsardzības jomā, 2) pētījumi jaunu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) efektivitātes pārbaudei lietošanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Pārskata periodā īstenoti trīs pētnieciskie projekti par augļaugu kaitīgo organismu izplatību, epidemioloģiju un ierobežošanas iespējām sadarbībā ar LVAI; divi projekti par graudaugu slimību izplatību un ierobežošanas iespējām sadarbībā ar LLU Augsnes un augu zinātņu institūtu, Valsts Stendes GSI, Valsts Priekuļu LSI. Lai realizētu valsts programmu par integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, LAAPC Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta vadīta projekta ietvaros veic pētījumus par kaitēkļu izplatību un ierobežošanas iespējām rapša sējumos. Pārskata periodā, veicot pētījumus 836 izmēģinājumos, pārbaudīta 689 AAL efektivitāte dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos Latvijā. Pētniecības rezultātā iegūto zināšanu augļkopībā efektīva pārnese notiek, organizējot ikgadējas Dārza dienas dažādos Latvijas novados.