LLMZA

LLU Zemkopības zinātniskais institūts

Institūta direktors Dr. agr. Aivars Jermušs.


LLU aģentūra “Zemkopības zinātniskais institūts” Skrīveros ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek veikta daudzgadīgo tauriņziežu un stiebrzāļu selekcija, veidotas ziemcietīgas, ražīgas, slimību izturīgas un ilggadīgas šķirnes. Pēdējos piecos gados institūta zinātnieki ražotājiem piedāvājuši jaunas pļavas auzenes, vidēji vēlā sarkanā āboliņa un timotiņa šķirnes, bet 2007. gadā Lietuvā reģistrētas timotiņa un sarkanā āboliņa šķirnes. Institūts reģistrējis un spēkā uztur 18 āboliņa, lucernas, aireņu, auzeņu un griķu šķirņu patentus, ir izveidots plašs sēklaudzētāju tīkls visā Latvijā, kas nodrošina institūtā radīto šķirņu augstāko kategoriju sēklu tālāko pavairošanu. Institūts īsteno divus ERAF projektus, kā arī tehnoloģisko procesu izstrādi vides piesārņojuma mazināšanai, lietojot minerālmēslus, veic saimniecisko īpašību novērtēšanas (SĪN) testu lielākajai daļai kultūraugu gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībai Vidzemes reģionā. Ir sadarbība ar Latvijas un ārvalstu komersantiem. Zemkopības institūta zinātnieki aktīvi iesaistās studentu apmācībā. Uz lauka izmēģinājumu bāzes izstrādāti LLU Lauksaimniecības fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes studentu 3 bakalaura un maģistra darbi, bet 2011. gadā promocijas darbu aizstāvēja A. Jermušs.


Katru gadu tiek organizētas vairākas lauka dienas - semināri zemniekiem, lauksaimniecības speciālistiem, kā arī tiek organizēti starptautiski semināri. 2008. gadā izdota grāmata „Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā”. Institūts aktīvi piedalās J. Lielmaņa prēmijas organizēšanas un konkursa komisijas darbā, kā arī Latvijas Agronomu biedrības darbā.