LLMZA

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

Institūta direktore Dr. agr. Arta Kronberga.


Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Institūts īsteno ESF projektu „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”, EEZ projektu "Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde", kā arī vēl 8 starptautiskos projektus; bet kopš 2005. gada - divus Valsts PP , vienu LZP un 5 Zemkopības ministrijas pasūtījuma projektus.
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā aktīvi strādā 5 lauksaimniecības zinātņu doktori, institūta galvenie sadarbības partneri Latvijā ir LLU Lauksaimniecības fakultāte un arī Latvijas Universitāte. Institūts veic sēklas pavairošanu 16 laukaugu sugām: tajā skaitā stiebrzālēm un āboliņiem 9 Priekuļos selekcionētām šķirnēm; 6 pašu selekcionētajām zirņu šķirnēm; 6 vasaras miežu šķirnēm u.c. Priekuļos ik gadu tiek organizētas lauka dienas – semināri par videi draudzīgām laukaugu audzēšanas tehnoloģijām.