LLMZA

Latvijas Valsts Augļkopības institūts

. Institūta direktore, LZA īstenā locekle un LLMZA locekle, Dr. biol. Edīte Kaufmane.
Strādājošo skaits institūtā ik gadu pieaug - šobrīd 62 darbinieki, t.sk. 14 zinātņu doktori (t.sk. 8 jaunie zinātnieki un 3 ārvalstu zinātnieki), 15 maģistri, t.sk. 8 doktoranti, 3 maģistranti. Zinātniskā personāla vecums 43% nepārsniedz 35 gadus. Institūta zinātnieku kopīgais SCI publikāciju skaits pēdējos 5 gados četrkāršojies. Uz LVAI vārda Latvijā reģistrētas 41 augļaugu un 6 ceriņu šķirnes (no tām 12 šķirnes pēdējos 5 gados). Zviedrijā reģistrētas 6 vīnogu, Beļģijā - 2 ābeļu šķirnes. Iesniegtas reģistrācijai Zviedrijā – 1 ābeļu un 1 aveņu šķirne. Tiek pārbaudītas dažādu kultūru 12 šķirnes 7 Eiropas valstīs. Pēdējos 5 gados esam īstenojuši 24 projektus, t.sk. 2 ESF un 6 ERAF projektus, 3 VPP, LZP, Interreg, 2 Eureka, ZM pasūtījuma projektus, ES sadarbības un divpusējos ārvalstu sadarbības projektus un piedalījušies 5 ES COST akcijās. Institūtā veiksmīgi sabalansēti nozarei nepieciešamie lietišķie pētījumi ar moderniem fundamentāliem pētījumiem.
 Mūsu institūta spēks: 1) sadarbība ar augļkopības nozari, augļu un ogu pārstrādes un medikamentu ražošanas uzņēmumiem un citām zinātniskajām institūcijām Latvijā; 2) moderns materiāli tehniskais nodrošinājums; 3) starptautiskie kontakti – sadarbības partneri 24 zinātniskajās iestādēs pasaulē un pārstāvniecība 5 starptautiskajās organizācijās; 4) prasme savienot zinātnisko darbu ar kultūrvēsturisku funkciju veikšanu; 5) prasme popularizēt sava institūta sasniegumus, augļkopības nozari, veselīgu pārtiku. Tā rezultātā komercdārzu platības Latvijā un vietējo augļu un to pārstrādes produktu īpatsvars tirdzniecības tīklos pieaug.