LLMZA

LLMZA locekļi

LLMZA Īstenie locekļi

Vārds, uzvārds Nodaļa, ievēlēšanas gads
Aleksandrs Adamovičs profesors, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002
Ina Alsiņa profesore, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 26. 05. 2006
Bruno Andersons vadošais pētnieks, Dr.chem. Meža zinātņu, 31. 02. 2002.
Vita Antāne profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26. 05. 2006.
Irina Arhipova profesore, Dr.sc.ing. Agrārās ekonomikas zinātņu, 04. 06. 2004.
Anita Auziņa LLU ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore, asociētā profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Aivars Āboltiņš LLU TF vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Alvydas Balezentis Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 07. 06. 2019
Ludmila Bandeviča profesore, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26. 05. 2006.
Biruta Bankina profesore, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 10. 12. 2010.
Gunta Bebre Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002.
Ilze Beitāne LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 02.06.2017.
Dainis Berjoza LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 02.06.2017.
Dace Bērziņa LLU VMF asociētā profesore,. vadošā pētniece, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 02.06.2017.
Aivars Bērziņš Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior" direktors, LLU asociētais profesors, Dr.med.vet., PhD Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Veronika Bikse profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 06 .06. 2008.
Edīte Birģele profesore, Dr.habil.biol., valsts emeritētā zinātniece Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
Gints Birzietis LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 31. 05. 2002.
Gunita Bimšteina LLU LF asociētā profesore; vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Māra Bleidere Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Anita Blija asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 04. 06. 2004.
Valda Bratka Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.
Ieva Brence Dr.sc.administr. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.09.2021
Veronika Buģina viesdocente, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Natālija Burņeviča LVMI „Silava" pētniece, PhD Meža zinātņu, 05.06.2015.
Uģis Cābulis LVKĶI direktors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Meža zinātņu, 10 06.2016.
Armands Celms LLU VBF dekāns, profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 11.09.2020.
Inga Ciproviča profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Dace Cīrule Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 10.09.2021
Mudrīte Daugaviete vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 04.06.2004.
Lilija Degola LLU LF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Aina Dobele profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.12.2010.
Dagnis Dubrovskis profesors, Dr.silv. Meža zinātņu, 10.12.2010.
Ilmārs Dukulis LLU TF dekāns, profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Māra Dūma LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 01.06.2018.
Ilmārs Dūrītis LLU VMF dekāns, asociētais profesors, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Inesis Feiferis Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Diana Foris Ārzemju locekle Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Zinta Gaile profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Jānis Gailis Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 11.09.2020
Tālis Gaitnieks vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 26.05.2006.
Ainārs Galiņš LLU TF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2006.
Ruta Galoburda profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Ilze Grāvīte LLU Dārzkopības institūta pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Gunta Grīnberga- Zālīte LLU ESAF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 02.06.2017.
Dace Grauda Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 06. 06. 2008.
Henriks Grigaļinovičs Dr.habil.med. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.12.1995.
Dainis Ģēģers Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Aigars Indriksons asociētais profesors, Dr.silv. Meža zinātņu, 06.06.2014.
Aija Ilgaža LLU VMF profesore, vadošā pētniece, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.06.2016.
Laila Ikase LLU Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr. biol. Lauksaimniecības zinātņu, 10.06.2016.
Semjons Ivanovs LLU TF vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Ingrīda Jakušonoka profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Anda Jankava profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Inga Jansone Dr. agr Lauksaimniecības zinātņu, 10.09.2021
Āris Jansons LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Jurģis Jansons vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 07.06.2013
Viesturs Jansons profesors (emeritus), Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 31.05.2002.
Elita Jermolajeva LLU asociētā profesore Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Kalev Jogiste Ārzemju loceklis Meža zinātņu, 10 06.2016.
Daina Jonkus asociētā profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.
Daina Kairiša profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Aivars Kaķītis LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.06.2008.
Arnis Kalniņš profesors, Dr.habil.oec., valsts emeritētais zinātnieks Agrārās ekonomikas zinātņu, 06.12.1995.
Kaspars Kampuss LLU asociētais profesors, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Edīte Kaufmane vadošā pētniece, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.
Aldis Kārkliņš profesors, Dr.habil.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.
Ināra Helēna Konošonoka vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2006.
Kaspars Kovaļenko LLU VMF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 01.06.2018.
Vulfs Kozlinskis profesors, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Dace Kravale Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Dzidra Kreišmane asociētā profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Arta Kronberga vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 07.06.2013
Ēriks Kronbergs LLU TF profesors (emeritus), vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04.06.2004.
Jānis Kreilis LLU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 02.06.2017.
Daiga Kunkulberga asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05. 2006.
Tatjana Ķince LLU asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Jānis Ķusis LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, asociētais profesors, Dr.hist. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Gunārs Lācis Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks, PhD Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Linda Legzdiņa Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Aigars Laizāns LLU Studiju prorektors, TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 10.06.2016.
Ainis Lagzdiņš LLU VBF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 10.06.2016.
Dainis Lapiņš emeritus profesors, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.
Dagnija Lazdiņa LVMI ''Silava'' vadošā pētniece, Dr. silv. Meža zinātņu, 02 06.2017.
Andis Lazdiņš LZMI ''Silava'' vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 10 06.2016.
Inguna Leibus LLU ESAF profesore, vadošā pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 02.06.2017.
Līga Lepse vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.
Imants Liepa profesors, Dr.habil.biol. Meža zinātņu, 09.10.1992.
Laima Liepa asociētā profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.06.2008.
Kaspras Liepiņš LVMI ''Silava'' vadošais pētnieks, Dr. silv. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Zane Lībiete  Dr. silv., LVMI ''Silava'' Meža zinātņu, 01 06.2018.
Leonards Līpiņš emeritus profesors, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 26.05.2000.
Roberts Matisons Dr. biol. Meža zinātņu, 11.09.2020
Ināra Melgalve Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,09.10.1992.
Ligita Melece asociētā profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2013.
Audrius Meniks  Ārzemju loceklis Meža zinātņu, 10 06.2016.
Astrida Miceikiene   Dr. oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2019.
Jānis Mičulis Dr.biol. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26. 05. 2000.
Andris Miglavs Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2000.
Olga Miezīte Dr. silv. Meža zinātņu, 11.09.2020
Līga Mihejeva profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Genādijs Moskvins LLU TF emeritus profesors, vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 31.05.2002.
Arnis Mugurēvičs profesors, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 04.06.2004.
Sandra Muižniece-Brasava asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 07.06.2013.
Kaspars Naglis – Liepa  Dr.oec. , LLU doc.  Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2019.
Aleksejs Nipers Dr. oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 11.09.2020.
Imants Nulle Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 07.06.2013.
Vitālijs Osadčuks LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 2020
Lilita Ozola LLU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 07.06.2013.
Rūdolfs Ozoliņš Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 26.05.2000.
Antons Ozols profesors, Dr.habil.biol., valsts emeritētais zinātnieks Lauksaimniecības zinātņu, 05.01.1994.
Jānis Ozoliņš LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Tiiu Paas  Ārzemju locekle Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Jānis Palabinskis LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 01.06.2018.
Velta Paršova profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2013.
Līga Paura LLU ITF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 10.06.2016.
Modrīte Pelše LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Irina Pilvere profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 04.06.2004.
Tuula Piri Dr. (Somija), ārzemju loceklis Meža zinātņu, 11.09.2020
Tatjana Pivac Ph.D. (Serbija), ārzemju loceklis Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.09.2021
Alfas Pliura Dr. Lietuva, ārzemju loc. Meža zinātņu, 11.09.2020
Juris Gunārs Pommers Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Dina Popluga LLU ESAF, prodekāne, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Juris Priekulis LLU TF emeritus profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Īzaks Rašals profesors, Dr.habil.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 25.01.1992.
Jāzeps Rimeicāns Dr.habil.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2000.
Baiba Rivža profesore, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 25.01.1994.
Pēteris Rivža LLU ITF profesors, vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Mārtiņš Ruciņš Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.06.2008.
Astrīda Runce Dr.habil.agr., valsts emeritētā zinātniece Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 09.10.1992.
Dainis Edgars Ruņģis LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Jānis Rižikovs LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Diāna Ruska  LLU doc., Lopkopības institūta direktore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 07.06.2019. 
Dace Siliņa LLU LF docente, vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 01.06.2018.
Linards Sisenis LLU MF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Ulvis Skadiņš LLU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 01.06.2018.
Imants Atis Skrupskis profesors, Dr.habil.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Daiga Skujāne LLU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr.arch. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Juris Skujāns LLU emeritus profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04.06.2004.
Līga Skudra profesore, valsts emeritētā zinātniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2000.
Haralds Smilga VBF emeritus profesors, Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Inženierzinātņu, 25.01.1994.
Laimdota Straujuma Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.
Evita Straumīte LLU PTF docente, vadošā pētniece, Dr. sc. ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.06.2016.
Inga Straupe LLU profesore, Dr.silv. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Sarmīte Strautiņa Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Voldemārs Strīķis  emeritus profesors, Dr.h.c., Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Juris Strūbergs Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Ritvars Sudārs LLU VBF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04 06.2004.
Mārtiņš Šabovics  LLU PTF dekāns, Dr.sc.ing., LLU doc. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 04 06.2004.
Raimunds Šeļegovskis LLU TF asoc. profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 10.09.2021
Agnis Šmits vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 06.06.2008.
Vita Šterna vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.12.2010.
Margarita Terentjeva Dr.vet.med Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.09.2021
Ināra Turka profesore, Dr.habil.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Guntars Uzklinģis LLU profesors emeritus, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.12.1995.
Anda Valdovska LLU profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Kaspars Vārtukapteinis LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Nikolajs Vederņikovs vadošais pētnieks, Dr.habil.chem., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 09.10.1992.
Artūrs Veinbergs LLU VBF docents, pētnieks, Ph.D. Inženierzinātņu, 10.09.2021
Dainis Viesturs LLU TF vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.12.1995.
Jānis Vigovskis vadošais pētnieks, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.12.1995.
Ants - Hannes Viira Dr. Igaunija, ārzemju loc. Agrārās ekonomikas zinātņu, 11.09.2020
Anastasija Vilciņa profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Ilze Vircava Dr. geol. Lauksaimniecības zinātņu, 11.09.2020
Zane Vītoliņa LLU ESAF docente, pētniece, Dr. oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 01.06.2018.
Jeļena Zagorska  Dr. sc. ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 11.09.2020
Līvija Zariņa vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Viktorija Zaremba LLU Agroresursu un ekonomikas institūts, direktore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 01.06.2018.
Pēteris Zālītis vadošais pētnieks, Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 09.10.1992.
Sandija Zēverte-Rivža LLU docente, pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Aija Ziemeļniece LLU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr.arch. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Roberts Zīle Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2000.
Jānis Zutis Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 25.01.1994.
Sanita Zute vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Andra Zvirbule LLU ESAF dekāne, profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Aivars Žūriņš vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 26.05.2006.
LLMZA GODA LOCEKĻI
Guntis Andersons LLU, Dr. sc.sing., emeritus profesors Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Ruta Auziņa  LLU, Dr. oec. Goda locekle kopš 05.06.2015.
Jānis Ābele  LLU asociētais emeritus profesors, Dr.agr. Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Andris Bērziņš  LLU, Dr. agr. Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Juris Biķis  LLU Goda doktors Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Jānis Birģelis  Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Andris Bite  Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Daina Bruņiniece  Latvijas televīzijas (LTV) raidījuma Savai zemītei vadītāja Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Ilze Būmane  LA žurnāliste Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Lija Dukaļska  LLU profesore Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Jānis Dūklavs   Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Tamāra Grizāne Dr.oec. Goda locekle kopš 10.09.2021.
Ziedonis Grīslis  LLU Vadošais pētnieks. Dr. agr. Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Ēriks Krēsliņš  LOSP Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Jēkabs Krieviņš   «Altum» valdes priekšsēdētāja vietnieks Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Mārīte Lazdiņa   «Altum» Zemgales reģiona direktore Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Arturs Lešinskis  LLU Arhitektūras un būvniecības katedra - viesprofesors Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Dace Lucaua  Zemkopības ministrija Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Ainars Nābels – Šneiders   Dr.agr., Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Arvīds Ozols   Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Antons Ruža  LLU Agrobiotehnoloģijas institūts, Vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Ģedimins Siliņš  LLU Skrīveru Zinātnes centra direktors, Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes(LLZIDP) valdes priekšsēdētājs, Mg.agr. Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Māra Skrīvele  LLU Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Ilze Slokenberga  Zemkopības ministrija Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Gunvaldis Sproģis  LATRAPS Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Veneranda Stramkale  LLU AREI Vadošā pētniece, Dr. agr. Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Edgars Treibergs  LOSP Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Anda Vītiņa  LLU Finanšu un grāmatvedības institūta lektore, Mg.paed. Goda locekle kopš 31.05.2002. 
Māris Vītiņš  LU  Datorikas fakultāte Informātikas mūžizglītības katedras profesors Goda loceklis kopš 05.06.2015.