LLMZA

LLMZA locekļi

LLMZA Īstenie locekļi

Vārds, uzvārds . Nodaļa, ievēlēšanas gads
Aleksandrs Adamovičs profesors, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002
Ina Alsiņa profesore, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 26. 05. 2006
Vita Antāne profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26. 05. 2006.
Bruno Andersons vadošais pētnieks, Dr.chem. Meža zinātņu, 31. 02. 2002.
Irina Arhipova profesore, Dr.sc.ing. Agrārās ekonomikas zinātņu, 04. 06. 2004.
Anita Auziņa LLU ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore, asociētā profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Aivars Āboltiņš LLU vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Alvydas Balezentis Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 07. 06. 2019
Ludmila Bandeviča profesore, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26. 05. 2006.
Biruta Bankina profesore, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 10. 12. 2010.
Gunta Bebre Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002.
Mārtiņš Belickis Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks Lauksaimniecības zinātņu, 09. 10. 1992.
Ilze Beitāne LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 02.06.2017.
Dace Bērzņa LLU VMF asociētā profesore,. vadošā pētniece, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 02.06.2017.
Dainis Berjoza LLU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 02.06.2017.
Gunita Bimšteina LLU LF asociētā profesore; vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Māra Bleidere Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Aivars Bērziņš Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior" direktors, LLU asociētais profesors, Dr.med.vet., PhD Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Natālija Burņeviča Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava" (LVMI „Silava") pētniece, PhD Meža zinātņu, 05.06.2015.
Veronika Bikse profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 06 .06. 2008.
Edīte Birģele profesore, Dr.habil.biol., valsts emeritētā zinātniece Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
Gints Birzietis profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 31. 05. 2002.
Anita Blija asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 04. 06. 2004.
Valda Bratka Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.
Zigmunds Brūveris Dr.habil.med.vet., valsts emeritētais zinātnieks Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 09.10.1992.
Veronika Buģina viesdocente, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Uģis Cābulis LVKĶI direktors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Meža zinātņu, 10 06.2016.
Inga Ciproviča profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Mudrīte Daugaviete vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 04.06.2004.
Aina Dobele profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.12.2010.
Lilija Degola LLU LF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Mārā Dūma LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 01.06.2018.
Andrejs Dreimanis profesors emeritus, Dr.silv. Meža zinātņu, 31.05.2002.
Dagnis Dubrovskis profesors, Dr.silv. Meža zinātņu, 10.12.2010.
Ilmārs Dukulis LLU Tehniskās fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Ilmārs Dūrītis LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors,Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Diana Foris Ārzemju locekle Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Inesis Feiferis Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Zinta Gaile profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Tālis Gaitnieks vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 26.05.2006.
Ainārs Galiņš asociētais profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, ievēlēs 26.05.2006.
Ruta Galoburda profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Ilze Grāvīte LLU Dārzkopības institūta, pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 02.06.2017.
Gunta Grīnberga- Zālīte LLU ESAF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 02.06.2017.
Dace Grauda Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 06. 06. 2008.
Henriks Grigaļinovičs Dr.habil.med. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.12.1995.
Alfons Grīnfelds profesors emeritus, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 09.10.1992.
Dainis Ģēģers Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Aigars Indriksons asociētais profesors, Dr.silv. Meža zinātņu, 06.06.2014.
Semjons Ivanovs vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Aija Ilgaža LLU VMF profesore, vadošā pētniece, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.06.2016.
Laila Ikase LLU Dārzkopības institūta, vadošā pētniece, Dr. biol. Lauksaimniecības zinātņu, 10.06.2016.
Ingrīda Jakušonoka profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Anda Jankava profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Āris Jansons LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Jurģis Jansons vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 07.06.2013
Viesturs Jansons profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 31.05.2002.
Elita Jermolajeva LLU asociētā profesore Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Kalev Jogiste Ārzemju loceklis Meža zinātņu, 10 06.2016.
Daina Jonkus asociētā profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.
Daina Kairiša profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Aivars Kaķītis asociētais profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.06.2008.
Arnis Kalniņš profesors, Dr.habil.oec., valsts emeritētais zinātnieks Agrārās ekonomikas zinātņu, 06.12.1995.
Kaspars Kampuss LLU asociētais profesors, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Edīte Kaufmane vadošā pētniece, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.
Daina Kārkliņa profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.12.1995.
Aldis Kārkliņš profesors, Dr.habil.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.
Ināra Helēna Konošonoka vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2006.
Kaspars Kovaļenko LLU VMF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 01.06.2018.
Vulfs Kozlinskis profesors, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Dace Kravale Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Modris Kreilis profesors, Dr.habil.biol., valsts emeritētais zinātnieks Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.
Dzidra Kreišmane asociētā profesore, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Arta Kronberga vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 07.06.2013
Ēriks Kronbergs profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04.06.2004.
Daiga Kunkulberga asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05. 2006.
Jānis Kreilis LLU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 02.06.2017.
Jānis Ķusis LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, asociētais profesors, Dr.hist. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Tatjana Ķince LLU asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Gunārs Lācis Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks, PhD Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Linda Legzdiņa Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Dainis Lapiņš profesors emeritus, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.
Aigars Laizāns LLU Studiju prorektors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 10.06.2016.
Ainis Lagzdiņš LLU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 10.06.2016.
Andis Lazdiņš LZMI ''Silava'', vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 10 06.2016.
Dagnija Lazdiņa LVMI ''Silava'' vadošā pētniece, Dr. silv. Meža zinātņu, 02 06.2017.
Jānis Latvietis profesors, Dr.habil.agr., valsts emeritētais zinātnieks Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.
Līga Lepse vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.
Imants Liepa profesors, Dr.habil.biol. Meža zinātņu, 09.10.1992.
Laima Liepa asociētā profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.06.2008.
Inguna Leibus LLU ESAF profesore, vadošā pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 02.06.2017.
Kaspras Liepiņš LVMI ''Silava'' vadošais pētnieks, Dr. silv. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Zane Lībiete  Dr. silv., LVMI ''Silava''  Meža zinātņu, 01 06.2018.
Leonards Līpiņš profesors emeritus, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 26.05.2000.
Ināra Melgalve Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,09.10.1992.
Ligita Melece asociētā profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2013.
Audrius Meniks  Ārzemju loceklis  Meža zinātņu, 10 06.2016.
Astrida Miceikiene   Dr. oec.  Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2019.
Jānis Mičulis Dr.biol. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26. 05. 2000.
Andris Miglavs Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2000.
Līga Mihejeva profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Genādijs Moskvins profesors, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 31.05.2002.
Arnis Mugurēvičs profesors, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 04.06.2004.
Sandra Muižniece-Brasava asociētā profesore, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 07.06.2013.
Kaspars Naglis – Liepa  Dr.oec. , LLU doc.   Agrārās ekonomikas zin;atņu, 07.06.2019.
Imants Nulle asociētais profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 07.06.2013.
Lilita Ozola asociētā profesore, Dr.sc.ing., valsts emeritētā zinātniece Inženierzinātņu, 07.06.2013.
Rūdolfs Ozoliņš Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 26.05.2000.
Antons Ozols profesors, Dr.habil.biol., valsts emeritētais zinātnieks Lauksaimniecības zinātņu, 05.01.1994.
Jānis Ozoliņš LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Jānis Palabinskis LLU TF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 01.06.2018.
Velta Paršova profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2013.
Tiiu Paas  Ārzemju locekle  Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Līga Paura LLU ITF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 10.06.2016.
Ludis Pēks profesors emeritus, Dr.sc.ing., Dr.paed. Inženierzinātņu, 06.12.1995.
Irina Pilvere profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 04.06.2004.
Juris Gunārs Pommers Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Dina Popluga LLU ESAF, prodekāne, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Juris Priekulis profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Modrīte Pelše LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Dainis Edgars Ruņģis LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Īzaks Rašals profesors, Dr.habil.biol. Lauksaimniecības zinātņu, 25.01.1992.
Jāzeps Rimeicāns Dr.habil.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2000.
Baiba Rivža profesore, Dr.habil.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 25.01.1994.
Pēteris Rivža profesors, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 09.10.1992.
Mārtiņš Ruciņš Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 06.06.2008.
Astrīda Runce Dr.habil.agr., valsts emeritētā zinātniece Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 09.10.1992.
Jānis Rižikovs LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Diāna Ruska  Dr.agr., LLU doc., Lopkopības institūta direktore Lauksaimniecības zinātņu, 07.06.2019. 
Dace Siliņa LLU LF docente, vadošā pētniece, Dr. agr. Lauksaimniecības zinātņu, 01.06.2018.
Linards Sisenis LLU MF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.silv. Meža zinātņu, 01 06.2018.
Ulvis Skadiņš LLU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Inženierzinātņu, 01.06.2018.
Evita Straumīte LLU PTF docente, vadošā pētniece, Dr. sc. ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.06.2016.
Zigurds Saliņš Dr.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 09.10.1992.
Imants Atis Skrupskis profesors, Dr.habil.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.
Līga Skudra profesore, Dr.sc.ing., valsts emeritētā zinātniece Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26.05.2000.
Juris Skujāns profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04.06.2004.
Haralds Smilga profesors, Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Inženierzinātņu, 25.01.1994.
Laimdota Straujuma Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.
Inga Straupe LLU profesore, Dr.silv. Meža zinātņu, 05.06.2015.
Sarmīte Strautiņa Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece, Dr.biol. Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.
Voldemārs Strīķis profesors emeritus, Dr.h.c., Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.
Juris Strūbergs Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Ritvars Sudārs profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 04 06.2004.
Mārtiņš Šabovics  Dr.sc.ing., LLU doc.  Inženierzinātņu, 04 06.2004.
Arnolds Šķēle Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks Inženierzinātņu, 30.05.1997.
Agnis Šmits vadošais pētnieks, Dr.biol. Meža zinātņu, 06 06.2008.
Vita Šterna vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 10.12.2010.
Ēriks Tilgalis asociētais profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2006.
Ināra Turka profesore, Dr.habil.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Guntars Uzklinģis profesors emeritus, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.12.1995.
Anda Valdovska LLU profesore, Dr.med.vet. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.
Jānis Valters profesors emeritus, Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātņu, 30.05.1997.
Kaspars Vārtukapteinis profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2000.
Nikolajs Vederņikovs vadošais pētnieks, Dr.habil.chem., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 09.10.1992.
Dainis Viesturs vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 06.12.1995.
Jānis Vigovskis vadošais pētnieks, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 06.12.1995.
Anastasija Vilciņa profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.
Zane Vītoliņa LLU ESAF docente, pētniece, Dr. oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 01.06.2018.
Līvija Zariņa vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.
Viktorija Zaremba LLU Agroresursu un ekonomikas institūts, direktore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 01.06.2018.
Sandija Zēverte-Rivža LLU docente, pētniece, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.06.2016.
Pēteris Zālītis vadošais pētnieks, Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks Meža zinātņu, 09.10.1992.
Imants Ziemelis profesors, Dr.sc.ing. Inženierzinātņu, 26.05.2006.
Aija Ziemeļniece LLU profesore, Dr.arch. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Daiga Zigmunde LLU Lauku inženieru fakultātes dekāne, LLU asociētā profesore, Dr.arch. Inženierzinātņu, 05.06.2015.
Roberts Zīle Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2000.
Jānis Zutis Dr.sc.ing. Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 25.01.1994.
Sanita Zute vadošā pētniece, Dr.agr. Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.
Andra Zvirbule LLU ESAF dekāne, profesore, Dr.oec. Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.
Aivars Žūriņš vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Meža zinātņu, 26.05.2006.
Ilze Slokenberga ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece Goda locekle kopš 05.06.2015.
LLMZA Goda locekļi
Guntis Andersons LLU, DR. sc.sing. asociētais profesors (emeritus)  Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Jānis Ābele  LLU, asociētais profesors (emeritus) Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Ruta Auziņa  LLU, Dr. oec.  Goda locekle kopš 05.06.2015.
Andris Bērziņš  LLU, Dr. agr. Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Juris Biķis   LLU Goda doktors  Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Jānis Birģelis  Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Andris Bite     Goda loceklis kopš 05.06.2015.
Daina Bruņiniece  Latvijas televīzijas (LTV) raidījuma Savai zemītei vadītāja Goda locekle kopš 05.06.2015. 
 Ilze Būmane  LA žurnāliste Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Lija Dukaļska  LLU profesore Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Jānis Dūklavs   Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Ziedonis Grīslis  LLU Vadošais pētnieks. Dr. agr. Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Jēkabs Krieviņš   «Altum» valdes priekšsēdētāja vietnieks Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Ēriks Krēsliņš  LOSP Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Mārīte Lazdiņa   «Altum» Zemgales reģiona direktore Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Armīns Laurs   LLU Dr. sc. ing. Lauksaimniecības tehnikas institūts - vadošais pētnieks Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Dace Lucaua  Zemkopības ministrija Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Arturs Lešinskis  LLU Arhitektūras un būvniecības katedra - viesprofesors Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Ainars Nābels – Šneiders   Dr.agr., Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Arvīds Ozols   Zemkopības ministrija Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Antons Rekšņa  LLU Dr.habil.agr., (emeritus) Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Ivars Rudzītis    Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Antons Ruža  LLU Agrobiotehnoloģijas institūts, Vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Ģedimins Siliņš  LLU Skrīveru Zinātnes centra direktors, Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes(LLZIDP) valdes priekšsēdētājs, Mag.agr. Goda loceklis kopš 07.06.2019. 
Māra Skrīvele  LLU Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Ilze Slokenberga  Zemkopības ministrija Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Veneranda Stramkale  LLU AREI Vadošā pētniece, Dr. agr. Goda locekle kopš 05.06.2015. 
Gunvaldis Sproģis  LATRAPS Goda loceklis kopš 31.05.2002. 
Edgars Treibergs  LOSP Goda loceklis kopš 05.06.2015. 
Anda Vītiņa  LLU Finanšu un grāmatvedības institūts - lektore, Mg.paed. Goda locekle kopš 31.05.2002. 
Māris Vītiņš  LU  Datorikas fakultāte Informātikas mūžizglītības katedras profesors Goda loceklis kopš 05.06.2015.