LLMZA

LLMZA locekļi

LLMZA Īstenie locekļi

Vārds, uzvārds

.

Nodaļa, ievēlēšanas gads

 

Aleksandrs Adamovičs

profesors, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002

 
 

Ina Alsiņa

profesore, Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātņu, 26. 05. 2006

 
 

Vita Antāne

profesore, Dr.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 26. 05. 2006.

 

Bruno Andersons

vadošais pētnieks, Dr.chem.

Meža zinātņu, 31. 02. 2002.

 

Irina Arhipova

profesore, Dr.sc.ing.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 04. 06. 2004.

 

Ludmila Bandeviča

profesore, Dr.habil.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 26. 05. 2006.

 

Biruta Bankina

profesore, Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātņu, 10. 12. 2010.

 

Gunta Bebre

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 31. 05. 2002.

 

Mārtiņš Belickis

Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09. 10. 1992.

 

Veronika Bikse

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 06 .06. 2008.

 

Edīte Birģele

profesore, Dr.habil.biol., valsts emeritētā zinātniece

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
09. 10. 1992.

 

Gints Birzietis

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 31. 05. 2002.

 

Anita Blija

asociētā profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
04. 06. 2004.

 

Valda Bratka

Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.

 

Zigmunds Brūveris

Dr.habil.med.vet., valsts emeritētais zinātnieks

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 09.10.1992.

 

Veronika Buģina

viesdocente, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.

 

Inga Ciproviča

profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 31.05.2002.

 

Māris Daugavietis

vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

Meža zinātņu, 25.01.1994.

 

Mudrīte Daugaviete

vadošā pētniece, Dr.sc.ing.

Meža zinātņu, 04.06.2004.

 

Aina Dobele

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 10.12.2010.

 

Andrejs Dreimanis

profesors emeritus, Dr.silv.

Meža zinātņu, 31.05.2002.

 

Dagnis Dubrovskis

profesors, Dr.silv.

Meža zinātņu, 10.12.2010.

 

Inesis Feiferis

Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.

 

Zinta Gaile

profesore, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.

 

Tālis Gaitnieks

vadošais pētnieks, Dr.silv.

Meža zinātņu, 26.05.2006.

 

Ainārs Galiņš

asociētais profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, ievēlēs 26.05.2006.

 

Ruta Galoburda

profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
31.05.2002.

 

Dace Grauda

Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātņu, 06. 06. 2008.

 

Henriks Grigaļinovičs

Dr.habil.med.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
06.12.1995.

 

Alfons Grīnfelds

profesors emeritus, Dr.sc.ing.

Meža zinātņu, 09.10.1992.

 

Dainis Ģēģers

Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 09.10.1992.

 

Aigars Indriksons

asociētais profesors, Dr.silv.

Meža zinātņu, 06.06.2014.

 

Semjons Ivanovs

vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 09.10.1992.

 

Ingrīda Jakušonoka

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.

 

Anda Jankava

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.

 

Jurģis Jansons

vadošais pētnieks, Dr.silv.

Meža zinātņu, 07.06.2013

 

Viesturs Jansons

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 31.05.2002.

 

Aleksandrs Jemeļjanovs

profesors emeritus, Dr.med.vet., Dr.habil.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
09.10.1992.

 

Daina Jonkus

asociētā profesore, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.

 

Daina Kairiša

profesore, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.

 

Aivars Kaķītis

asociētais profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 06.06.2008.

 

Arnis Kalniņš

profesors, Dr.habil.oec., valsts emeritētais zinātnieks

Agrārās ekonomikas zinātņu, 06.12.1995.

 

Edīte Kaufmane

vadošā pētniece, Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.

 

Daina Kārkliņa

profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
06.12.1995.

 

Aldis Kārkliņš

profesors, Dr.habil.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Ināra Helēna Konošonoka

vadošā pētniece, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
26.05.2006.

 

Vulfs Kozlinskis

profesors, Dr.habil.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.

 

Dace Kravale

Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.

 

Modris Kreilis

profesors, Dr.habil.biol., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Dzidra Kreišmane

asociētā profesore, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.

 

Arta Kronberga

vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 07.06.2013

 

Ēriks Kronbergs

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 04.06.2004.

 

Daiga Kunkulberga

asociētā profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
26.05. 2006.

 

Dainis Lapiņš

profesors emeritus, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2000.

 

Jānis Latvietis

profesors, Dr.habil.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Andris Lejiņš

Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Līga Lepse

vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 06.06.2014.

 

Imants Liepa

profesors, Dr.habil.biol.

Meža zinātņu, 09.10.1992.

 

Laima Liepa

asociētā profesore, Dr.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
06.06.2008.

 

Leonards Līpiņš

profesors emeritus, Dr.sc.ing.

Meža zinātņu, 26.05.2000.

 

Ināra Melgalve

Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
09.10.1992.

 

Ligita Melece

asociētā profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu,
07.06.2013

 

Jānis Mičulis

Dr.biol.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
26. 05. 2000.

 

Andris Miglavs

Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu,
26.05.2000.

 

Uldis Miglavs

Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Līga Mihejeva

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.

 

Genādijs Moskvins

profesors, Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 31.05.2002.

 

Arnis Mugurēvičs

profesors, Dr.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
04.06.2004.

 

Sandra Muižniece-Brasava

asociētā profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
07.06.2013.

 

Imants Nulle

asociētais profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 07.06.2013.

 

Lilita Ozola

asociētā profesore, Dr.sc.ing., valsts emeritētā zinātniece

Inženierzinātņu, 07.06.2013.

 

Rūdolfs Ozoliņš

Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks

Meža zinātņu, 26.05.2000.

 

Antons Ozols

profesors, Dr.habil.biol., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 05.01.1994.

 

Velta Paršova

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 07.06.2013.

 

Ludis Pēks

profesors emeritus, Dr.sc.ing., Dr.paed.

Inženierzinātņu, 06.12.1995.

 

Irina Pilvere

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 04.06.2004.

 

Juris Gunārs Pommers

Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks

Inženierzinātņu, 09.10.1992.

 

Juris Priekulis

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 26.05.2000.

 

Īzaks Rašals

profesors, Dr.habil.biol.

Lauksaimniecības zinātņu, 25.01.1992.

 

Jāzeps Rimeicāns

Dr.habil.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
26.05.2000.

 

Baiba Rivža

profesore, Dr.habil.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 25.01.1994.

 

Pēteris Rivža

profesors, Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 09.10.1992.

 

Mārtiņš Ruciņš

Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
06.06.2008.

 

Astrīda Runce

Dr.habil.agr., valsts emeritētā zinātniece

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
09.10.1992.

 

Zigurds Saliņš

Dr.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks

Meža zinātņu, 09.10.1992.

 

Imants Atis Skrupskis

profesors, Dr.habil.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
31.05.2002.

 

Līga Skudra

profesore, Dr.sc.ing., valsts emeritētā zinātniece

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
26.05.2000.

 

Juris Skujāns

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 04.06.2004.

 

Haralds Smilga

profesors, Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks

Inženierzinātņu, 25.01.1994.

 

Jāzeps Sprūžs

profesors, Dr.habil.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Lauksaimniecības zinātņu, 09.10.1992.

 

Laimdota Straujuma

Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2006.

 

Voldemārs Strīķis

profesors emeritus, Dr.h.c., Dr.agr., valsts emeritētais zinātnieks

Agrārās ekonomikas zinātņu, 09.10.1992.

 

Juris Strūbergs

Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 26.05.2000.

 

Ritvars Sudārs

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 04 06.2004.

 

Arnolds Šķēle

Dr.habil.sc.ing., valsts emeritētais zinātnieks

Inženierzinātņu, 30.05.1997.

 

Agnis Šmits

vadošais pētnieks, Dr.biol.

Meža zinātņu, 06 06.2008.

 

Vita Šterna

vadošā pētniece, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,

 

10.12.2010.

 

Ēriks Tilgalis

asociētais profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 26.05.2006.

 

Ināra Turka

profesore, Dr.habil.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.

 

Guntars Uzklinģis

profesors emeritus, Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 06.12.1995.

 

Jānis Valters

profesors emeritus, Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 30.05.1997.

 

Kaspars Vārtukapteinis

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 26.05.2000.

 

Nikolajs Vederņikovs

vadošais pētnieks, Dr.habil.chem., valsts emeritētais zinātnieks

Meža zinātņu, 09.10.1992.

 

Aleksandrs Vedļa

profesors, Dr.habil.oec., valsts emeritētais zinātnieks

Agrārās ekonomikas zinātņu,
09.10.1992.

 

Dainis Viesturs

vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 06.12.1995.

 

Jānis Vigovskis

vadošais pētnieks, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 06.12.1995.

 

Anastasija Vilciņa

profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 31.05.2002.

 

Līvija Zariņa

vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 26.05.2006.

 

Pēteris Zālītis

vadošais pētnieks, Dr.habil.silv., valsts emeritētais zinātnieks

Meža zinātņu, 09.10.1992.

 

Imants Ziemelis

profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 26.05.2006.

 

Roberts Zīle

Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 26.05.2000.

 

Jānis Zutis

Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu,
25.01.1994.

 

Sanita Zute

vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu, 04.06.2004.

 

Aivars Žūriņš

vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

Meža zinātņu, 26.05.2006.

 

Māra Bleidere

Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.

 

Kaspars Kampuss

LLU asociētais profesors, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.

 

Gunārs Lācis

Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks, PhD

Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.

 

Linda Legzdiņa

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr.

Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.

 

Sarmīte Strautiņa

Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece, Dr.biol.

Lauksaimniecības zinātņu , 05.06.2015.

 

Aivars Bērziņš

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior" direktors, LLU asociētais profesors, Dr.med.vet., PhD

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.

 

Ilmārs Dūrītis

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors, Dr.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.

 

Tatjana Rakčejeva

LLU asociētā profesore, Dr.sc.ing.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.

 

Anda Valdovska

LLU profesore, Dr.med.vet.

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, 05.06.2016.

 

Anita Auziņa

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore, asociētā profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.

 

Elita Jermolajeva

LLU asociētā profesore Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.

 

Jānis Ķusis

LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, asociētais profesors, Dr.hist.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.

 

Modrīte Pelše

LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.

 

Andra Zvirbule - Bērziņa

LLU ESAF dekāne, profesore, Dr.oec.

Agrārās ekonomikas zinātņu, 05.06.2016.

 

Aivars Āboltiņš

LLU vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 05.06.2015.

 

Ilmārs Dukulis

LLU Tehniskās fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors, Dr.sc.ing.

Inženierzinātņu, 05.06.2015.

 

Uldis Iljins

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns, LLU profesors, Dr.habil.sc.ing.

Inženierzinātņu, 05.06.2015.

 

Aija Ziemeļniece

LLU profesore, Dr.arch.

Inženierzinātņu, 05.06.2015.

 

Daiga Zigmunde

LLU Lauku inženieru fakultātes dekāne, LLU asociētā profesore, Dr.arch.

Inženierzinātņu, 05.06.2015.

 

Natālija Burņeviča

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava" (LVMI „Silava") pētniece, PhD

Meža zinātņu, 05.06.2015.

 

Āris Jansons

LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv.

Meža zinātņu, 05.06.2015.

 

Jānis Ozoliņš

LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol.

Meža zinātņu, 05.06.2015.

 

Dainis Edgars Ruņģis

LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.biol.

Meža zinātņu, 05.06.2015.

 

Inga Straupe

LLU profesore, Dr.silv.

Meža zinātņu, 05.06.2015.

 

Ilze Slokenberga

ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

Goda locekle kopš 05.06.2015.

 

Imants Baumanis

LVMI „Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv.

Goda locekle kopš 05.06.2015.