LLMZA

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas KOPSAPULCE

Picture4

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

KOPSAPULCE

2024. gada 6. jūnijā plkst. 13.00

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Aulā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

12.30 – 13.00 Reģistrācija

13.00 – 13.10 Muzikāls apsveikums

13.10 – 13. 20 Kopsapulce atklāšana

        Zemkopības ministra Armanda Krauzes uzruna

        Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Dr.hab.chem. Ivara Kalviņa uzruna; Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Dr.hist. Gunta Zemīša uzruna

        Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana. LLMZA prezidente Dr.habil.oec. Baiba Rivža

 

13.20 – 13.40 LLMZA darbība 2023. gadā – panākumi un jaunie izaicinājumi. LLMZA prezidente Dr.habil.oec. Baiba Rivža

13.40 – 13.50 Revīzijas komisijas ziņojums. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, LBTU profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

13.50 – 14.10 Zemkopības ministrijas pārstāvja ziņojums par aktualitātēm

14.10 – 14.30 Jauno mežzinātnieku balvas laureāts Dr.silv. Jānis Liepiņš Pētījumi meža biomasas modeļu izstrādē”.

14.30 – 14.50 LLMZA, LBTU un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” konkursa uzvarētāja Ph.D. Lāsma Aleksējeva Vietējā bioloģiskā pārtika skolu maltītēs. Iespējas un izaicinājumi.

14. 50 15. 10 Benjamiņa Treija balvas laureāte Ph.D. Aļona Irmeja “Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti”.

15.10 – 15.20 LLMZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un goda locekļu jauno kandidatūru apspriešana.

LLMZA prezidente un nodaļu vadītāji

15.20 – 15.25 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

15.25 – 15.40 Balsošana

15.40 – 15.50 Diplomu pasniegšana LLMZA Kopsapulcē 2023. gada 8. jūnijā ievēlētajiem LLMZA locekļiem. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

15.50 – 16.00

-        LLMZA, LBTU un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” konkursa uzvarētājas sveikšana. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, LBTU rektore Dr.oec. Irina Pilvere, Altum Zemgales reģiona pārstāvis Armands Alksnis

-        Konkursa uzvarētāja Ph.D. Lāsma Aleksējeva par promocijas darbu “Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše.

-        Profesora Benjamiņa Treija balvas pasniegšana. Laureāte Ph.D. Aļona Irmeja. Nils Treijs, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.00 – 17.00

-        Diskusijas pie kafijas tases.

-        Vēlēšanu rezultātu paziņošana.

Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LBTU mājaslapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN u.c. popularizēšanai, publicitātei)

 Pasākumu atbalsta:

njf              Picture2          Picture1      Picture3