LLMZA

LLMZA kopsapulce 2023

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties ikgadējā Kopsapulcē 2023. gada 8. jūnijā plkst. 12.30 Jelgavā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Aulā.

 

KOPSAPULCES DARBA KĀRTĪBA

12.30 – 13.00 Reģistrācija

13.00 – 13.10 Muzikāls apsveikums

13.10 – 13.20 Kopsapulce atklāšana

Zemkopības ministra biroja vadītājas Annas Vītolas – Helvigas uzruna

– Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana. LLMZA prezidente Dr.habil.oec.  Baiba Rivža

13.20 – 13.40 LLMZA darbība 2022. gadā – panākumi un jaunie izaicinājumi. LLMZA prezidente Dr.habil.oec. Baiba Rivža

13.40 – 13.50 Revīzijas komisijas ziņojums. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, LBTU profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

13.50 – 14.10 Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dace Arāja “Klimata mērķu sasniegšanas izaicinājumi lauksaimniecības un  meža nozarēs.”

14.10 – 14.30 Akadēmiķis Dr.med.vet. Aivars Bērziņš Sabiedrības veselībai nozīmīgu zoonotisko patogēnu molekulārā epidemioloģija.”

14.30 14.50 Benjamiņa Treija balvas laureāte Ph.D. Dace Štefenberga „Sadarbība un inovatīva uzņēmējdarbība ekonomikas attīstībai reģionos."

14.50 – 15.10 LLMZA īsteno locekļu jauno kandidatūru apspriešana. LLMZA prezidija un revīzijas komisijas kandidātu apspriešana. LLMZA prezidente, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji

15.10 – 15.15 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

15.15 – 15.30 Balsošana

15.30 – 15.40 Diplomu pasniegšana LLMZA Kopsapulcē 2022. gada 3. jūnijā ievēlētajiem LLMZA locekļiem. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

15.40 – 16.00

-  LLMZA, LBTU un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” konkursa uzvarētājas sveikšana. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, LBTU rektore, Dr.oec. Irina Pilvere, Altum Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.

-  Profesora Benjamiņa Treija balvas pasniegšana. Nils Treijs, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.00 – 17.00

-  Diskusijas pie kafijas tases

-  Vēlēšanu rezultātu paziņošana

Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LBTU mājas lapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN u.c. popularizēšanai, publicitātei)

 

Pasākumu atbalsta: 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties ikgadējā Kopsapulcē 2023. gada 8. jūnijā plkst. 12.30 Jelgavā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Aulā.

KOPSAPULCES DARBA KĀRTĪBA

12.30 – 13.00 Reģistrācija

13.00 – 13.10 Muzikāls apsveikums

13.10 – 13.20 Kopsapulce atklāšana

Zemkopības ministra biroja vadītājas Annas Vītolas – Helvigas uzruna

– Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana. LLMZA prezidente Dr.habil.oec.  Baiba Rivža

13.20 – 13.40 LLMZA darbība 2022. gadā – panākumi un jaunie izaicinājumi. LLMZA prezidente Dr.habil.oec. Baiba Rivža

13.40 – 13.50 Revīzijas komisijas ziņojums. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, LBTU profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

13.50 – 14.10 Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dace Arāja “Klimata mērķu sasniegšanas izaicinājumi lauksaimniecības un  meža nozarēs.”

14.10 – 14.30 Akadēmiķis Dr.med.vet. Aivars Bērziņš Sabiedrības veselībai nozīmīgu zoonotisko patogēnu molekulārā epidemioloģija.”

14.30 14.50 Benjamiņa Treija balvas laureāte Ph.D. Dace Štefenberga „Sadarbība un inovatīva uzņēmējdarbība ekonomikas attīstībai reģionos."

14.50 – 15.10 LLMZA īsteno locekļu jauno kandidatūru apspriešana. LLMZA prezidija un revīzijas komisijas kandidātu apspriešana. LLMZA prezidente, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji

15.10 – 15.15 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

15.15 – 15.30 Balsošana

15.30 – 15.40 Diplomu pasniegšana LLMZA Kopsapulcē 2022. gada 3. jūnijā ievēlētajiem LLMZA locekļiem. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

15.40 – 16.00

-  LLMZA, LBTU un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” konkursa uzvarētājas sveikšana. LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, LBTU rektore, Dr.oec. Irina Pilvere, Altum Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.

-  Profesora Benjamiņa Treija balvas pasniegšana. Nils Treijs, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.00 – 17.00

-  Diskusijas pie kafijas tases

-  Vēlēšanu rezultātu paziņošana

Pasākumā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli tiks izmantoti LLMZA, LZA, LBTU mājas lapās u.c. (LLMZA, LZA LMZN u.c. popularizēšanai, publicitātei)

 

Pasākumu atbalsta: