LLMZA

LLMZA rīkotajā Jauno zinātnieku konkursā 2022. gadā uzvarējis Jānis Kaņeps

Par LLMZA 2022. gada Jauno zinātnieku konkursa uzvarētāju kļuva LBTU
Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa doktorants Jānis Kaņeps par iesniegto pētījumu
“Kviešu dzeltenplankumainība un tās ierosinātājs Pyrenophora tritici-repentis”
Laureāta godināšana notika Ražas svētkos Vecaucē 2022. gada 3. novembrī.
Atzinības rakstus saņēma arī abas zinātniskā darba vadītājas Dr. Biol. Biruta Bankina
un PhD. Inga Moročko – Bičevska.

jaunie_zin


Attēlā no kreisās LLMZA viceprezidents, akadēmiķis Īzaks Rašals, Phd. Inga
Moročko – Bičevska, Jānis Kaņeps, Dr.agr. Biruta Bankina, LLMZA prezidente,
akadēmiķe Baiba Rivža.