LLMZA

LLMZA JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSS

Izziņots nolikums: LLMZA organizētais doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa 2018. gada un arī Latvijas valsts 100 gadu jubilejas sezonā.

Konkursa mērķi ir stimulēt lauksaimniecībā aktuālu zinātniski - praktisko problēmu risināšanu, kā arī zināšanu pārnesi uz ražošanu, sekmēt zinātnisko projektu, kā arī promocijas un maģistrantu darbu izpildes kvalitāti, veicināt doktorantu izaugsmi.

Pretendentiem līdz 16. septembrim jāiesniedz ziņojums par savu zinātnisko darbību un tās rezultātiem LLMZA zinātniskajai sekretārei Ligitai Āzenai, Akadēmijas laukumā 1., 204. kab. Rīgā, LV 1050.

Plašāka informācija par konkursa norisi (MS doc)