LLMZA

Apbalvoti Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas doktorantu - topošo zinātnieku konkursa laureāti

Šī gada 5. novembrī pasākuma Ražas svētki „Vecauce-2015" laikā tika pasniegti LLZMA Atzinības raksti un apbalvojumi Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas doktorantu - topošo zinātnieku konkursa dalībniekiem.

Konkursam tika iesniegti seši darbi un pirmo vietu konkursa komisijas vērtējumā, ar ievērojamu punktu pārsvaru ieguva Mg.agr. Anda Liniņa, kura pārstāv Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāti, tēma - "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu graudu tehnoloģiskajām īpašībām", zinātniskais vadītājs: Dr.habil.agr., prof. Antons Ruža (LLU), darba izstrādes vieta: LLU LF Agrobiotehnoloģijas institūts. Zinātnes nozare: Lauksaimniecības zinātne.

Otro vietu ieguva Mg.biol. Ieva Mežaka, kura pārstāv Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un ir doktota zinātniskā grāda pretendente. Pētījuma tēma - "Videi draudzīgā un ilgtspējīgā laulksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartēšana.", zinātniskais vadītājs: Dr.biol., prof. Nils Rostoks (LU). Darba izstrādes vieta: Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts. Zinātnes nozare: Bioloģija.

Trešā vieta tika piešķirta MBA Līvai Griņevičai, LLU, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes ceturtā gada doktorantei. Tēma - "Jauniešu ilgstošā bezdarba problēma un risinājumi lauku reģionos", zinātniskā vadītāja: Dr.habil.oec., prof. Baiba Rivža (LLU). Darba izstrādes vieta LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. Zinātnes nozare: Ekonomikas zinātne.

Arī pārējie konkursa dalībnieki bija uzrādījuši ļoti teicamus rezultātus, līdz ar to konkursa komisija pieņēma lēmumu apbalvot visus konkursa dalībniekus:

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, ceturtā gada doktorantu

MBA Arni LĒnertu, tēma - "Lauksaimnieciskās izcelsmes atjaunojamo energoresursu tirgus attīstība Latvijā", zinātniskā vadītāja: Dr.oec. prof., Irina Pilvere (LLU). Zinātnes nozare: Ekonomikas zinātne.

LLU Lauksaimniecības fakultātes otrā gada doktoranti Mg.agr. Lāsmu Cielavu, tēma - "Ilgmūžības pētījumi Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes govju populācijās", zinātniskās vadītājias: Dr. agr. prof. Daina Jonkus (LLU), Dr. agr. prof. Līga Paura (LLU) Zinātnes nozare: Lauksaimniecības zinātne.

LLU Pārtikas Tehnoloģiju fakultātes trešā gada doktoranti, Mg.sc.ing. Solvitu Kalniņu, tēma - "Latvijā selekcionētu graudaugu šķirņu piemērotība makaronu ražošanai". Zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing., asoc.prof. Tatjana Rakčejeva (LLU), zinātniskā konsultante: Dr.sc.ing., asoc.prof. Daiga Kunkulberga. Zinātnes nozare: Pārtikas-Veterenārmedicīnas nozare.

Arnis RSa DSC 0001-Saspa
DSC 0095-Kompra FOTO1a
foto2a foto3a
foto4a Liva RSa

Fotogrāfiju autors: LLU profesors Dainis Lapiņš