LLMZA

Topošo zinātnieku konkurss

Topošo zinātnieku konkursa nolikums

Konkursa mērķis ir aktivizēt pētniecībā lauksaimniecības un meža zinātnēs nozarēs iesaistīto topošo zinātnieku darbību, veicināt attiecīgo pētījumu kvalitāti, stimulēt lauksaimniecībā un mežu zinātnēs aktuālu zinātniski-praktisko problēmu risināšanu, rosināt zināšanu un viedo tehnoloģiju pārnesi praktiskā pielietošanā. Svarīgs konkursa mērķis ir stimulēt promocijas un maģistra darbu kvalitatīvu izstrādi.

Lasīt tālāk ...

LLMZA rīkotajā Jauno zinātnieku konkursā 2022. gadā uzvarējis Jānis Kaņeps

Par LLMZA 2022. gada Jauno zinātnieku konkursa uzvarētāju kļuva LBTU
Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa doktorants Jānis Kaņeps par iesniegto pētījumu
“Kviešu dzeltenplankumainība un tās ierosinātājs Pyrenophora tritici-repentis”
Laureāta godināšana notika Ražas svētkos Vecaucē 2022. gada 3. novembrī.
Atzinības rakstus saņēma arī abas zinātniskā darba vadītājas Dr. Biol. Biruta Bankina
un PhD. Inga Moročko – Bičevska.

Lasīt tālāk ...

LLMZA izziņo pieteikšanos doktorantu – topošo zinātnieku 2020. gada darbu konkursā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) aicina doktorantus – topošos zinātniekus pieteikties 2020. gada darbu konkursā. Pieteikšanās līdz 16. septembrim.
Konkursa mērķis ir stimulēt lauksaimniecībā aktuālu zinātniski – praktisko problēmu risināšanu, kā arī zināšanu pārnesi uz ražošanu. Kā arī sekmēt zinātnisko projektu, promocijas un maģistrantu darbu izpildes kvalitāti, veicināt doktorantu izaugsmi.

Pielikums (pdf).

Lasīt tālāk ...

LLMZA JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSS

Izziņots nolikums: LLMZA organizētais doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa 2018. gada un arī Latvijas valsts 100 gadu jubilejas sezonā.

Lasīt tālāk ...