LLMZA

Zemkopības ministrijas sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizē konkursu "SĒJĒJS 2018"

Konkurss "Sējējs 2018" ir Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Par konkursa dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" var būt:

1. zinātnieks vai zinātnieku grupa, kuru zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, lauksaimniecības kooperatīvā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas nozarē;

2. zinātnieks vai zinātnieku grupa, kuru zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir inovatīva, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu.

Konkursa dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība, lauksaimniecības kooperatīvs, lauksaimnieku asociācijas un biedrības, LLMZA vai LLU.

Konkursa dalībnieku vērtēšanu nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" rīko LLMZA sadarbībā ar LLU, LLKC, ZM un biedrību "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome".

Nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" līdz 10. maijam LLMZA Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā iesniedz:

1. ražojošā uzņēmuma, lauksaimniecības kooperatīva un citu iespējamo konkursa dalībnieku izvirzītāju rakstisku pieteikumu un pamatojumu. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes;

2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma vienu oriģināleksemplāru rakstiskā un elektroniskā (PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru kolektīvs, pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu.

Aktuālā informācija par konkursu "Sējējs" pieejama www.sejejs.lv