LLMZA

Konkursa „Sējējs-2015” sadaļā „Jaunais zinātnieks” iesniegtie darbi

Konkursa „Sējējs-2015” sadaļā „Jaunais zinātnieks” iesniegtie darbi

Autors

Darba zinātniskais vadītājs

Iesniegtā darba nosaukums

Dr.med.vet. Lauma Mancēviča Darba vadītājs:

Dr.med.vet., LLU profesors

Arnis Mugurēvičs

Āfrikas strausa (struthio camelus var. Domesticus) kuņģa un tievās zarnas morfofunkcionālais raksturojums postnatālajā ontoģenēzē no 120 līdz 365 dienu vecumam
Dr.sc.ing. Laima Šiliņa Darba vadītāja:

Doc., Dr. sc. ing. Ilze Grāmatiņa

Darba konsultante:

Asoc. prof., Dr. sc. ing. Tatjana Rakčejeva

Staltbriežu gaļas pārstrādes produktu kvalitātes izvērtējums

Dr.agr. Valda Laugale Darba vadītāji:

Dr. biol. Sarmīte Strautiņa

Dr. agr. Kaspars Kampuss

Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos
Dr.sc.ing. Ingmārs Cinkmanis

Darba vadītāja:

Doc., Dr. chem. Ilze Čakste

Netradicionālas izejvielas alus ražošanai
Dr.sc.ing. Rita Riekstiņa- Doļģe

Darba vadītāja:

Dr. sc. ing. Zanda Krūma

Darba konsultante:

Prof., Dr. sc. ing. Daina Kārkliņa

Ābolu sidra kvalitāti ietekmējošie faktori

Dr.agr. Ilze Grāvīte Vadītājs:

Asoc. prof., Dr.agr. Mintauts Āboliņš

Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti
Dr.agr. Diāna Ruska Vadītāja:

asoc.prof., Dr.agr. Daina Jonkus

Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā
Dr.sc.ing. Ansis Saliņš Vadītājs:

Prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis

Lopbarības izdales pētījumi, lietojot govju robotizēto slaukšanu

---