LLMZA

Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs-2014" grupas "Zinātne lauku attīstībai" laureāti

2014. gada 17. septembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis" tika sumināti Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa „Sējējs - 2014" laureāti un veicināšanas balvu saņēmēji.

Konkursa grupā „Zinātne lauku attīstībai" izvērtēšanai tika iesniegti septiņi darbi. Saskaņā ar konkursa nolikumu, par dalībnieku grupā „Zinātne lauku attīstībai" varēja būt:

  • jaunais zinātnieks, kurš izstrādājis zinātnisko darbu lauksaimniecībā un lauku attīstībā; laika periodā no 2013. gada augusta līdz 2014. gada maijam ieguvis zinātņu doktora zinātnisko grādu;
  • zinātnieks (vai zinātnieku grupa), kurš (-i) ir guvis (-uši) izcilas sekmes zinātniskās pētniecības darbā un kura (-u) pētījumu rezultāti 2013. vai 2014. gadā ir publicēti zinātniskajā darbā - monogrāfijā un tiek izmantoti lauku attīstībai.

Konkursa grupas vērtēšanas komisija Zemkopības ministrijas apbalvojuma saņemšanai izvirzīja šādus darbus:

  • Konkursa laureāts:

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra" zinātnieku un pieaicināto LLU mācībspēku kolektīva darbs „Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums".

  • Veicināšanas balvu saņēmēji:

1)    Sandijas Zēvertes - Rivžas darbs „„Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā", darba zinātniskā vadītāja Irina Pilvere;

2)    Autoru kolektīva darbs (Jura Priekuļa redakcijā) „Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana".

Darbi tika vērtēti, balstoties uz šādiem kritērijiem - 1) tēmas aktualitāte lauku attīstības kontekstā, 2) tēmas nozīme nozares attīstībā, 3) zinātniskais līmenis, 4) darba ieviešanas apjoms (tika ņemts vērā, vērtējot zinātnieku darbus), 5) pētījuma publicitātes līmenis. Konkursa grupa vērtēšanas komisijas locekļi norādīja, ka kopumā augstu vērtējami ir visi iesniegtie darbi.