LLMZA

Konkurss "Sējējs"

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS KONKURSAM SĒJĒJS - 2020

Zemkopības ministrijas sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) organizē konkursu "SĒJĒJS 2020", tas ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Lasīt tālāk ...

Zemkopības ministrijas sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizē konkursu "SĒJĒJS 2018"

Konkurss "Sējējs 2018" ir Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Lasīt tālāk ...

Izsludināta pieteikšanās Zemkopības ministrijas konkursam "Sējējs 2017" nominācijā "Zinātne praksē, inovācijas"

AICINĀM PIETEIKTIES!!!

Izsludināta pieteikšanās Zemkopības ministrijas konkursam "Sējējs 2017"
nominācijā "Zinātne praksē, inovācijas"

Kas var pretendēt?

Par konkursa dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē, inovācijas" var būt zinātnieks, kura zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, lauksaimniecības kooperatīvā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas nozarē.

Lasīt tālāk ...

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2016”

Nominācijai grupā “Zinātne lauku attīstībai” pieteikumus jāiesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2016. gada 30. jūnijam, darba dienās no plkst. 10.00-16.00 vai iepriekš saskaņojot ierašanos pa telefonu 28274267.

Vairāk informācijas

Konkursa „Sējējs-2015” sadaļā „Jaunais zinātnieks” iesniegtie darbi

Konkursa „Sējējs-2015” sadaļā „Jaunais zinātnieks” iesniegtie darbi

Autors

Darba zinātniskais vadītājs

Iesniegtā darba nosaukums

Dr.med.vet. Lauma Mancēviča Darba vadītājs:

Dr.med.vet., LLU profesors

Arnis Mugurēvičs

Āfrikas strausa (struthio camelus var. Domesticus) kuņģa un tievās zarnas morfofunkcionālais raksturojums postnatālajā ontoģenēzē no 120 līdz 365 dienu vecumam
Dr.sc.ing. Laima Šiliņa Darba vadītāja:

Doc., Dr. sc. ing. Ilze Grāmatiņa

Darba konsultante:

Asoc. prof., Dr. sc. ing. Tatjana Rakčejeva

Staltbriežu gaļas pārstrādes produktu kvalitātes izvērtējums

Dr.agr. Valda Laugale Darba vadītāji:

Dr. biol. Sarmīte Strautiņa

Dr. agr. Kaspars Kampuss

Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos
Dr.sc.ing. Ingmārs Cinkmanis

Darba vadītāja:

Doc., Dr. chem. Ilze Čakste

Netradicionālas izejvielas alus ražošanai
Dr.sc.ing. Rita Riekstiņa- Doļģe

Darba vadītāja:

Dr. sc. ing. Zanda Krūma

Darba konsultante:

Prof., Dr. sc. ing. Daina Kārkliņa

Ābolu sidra kvalitāti ietekmējošie faktori

Dr.agr. Ilze Grāvīte Vadītājs:

Asoc. prof., Dr.agr. Mintauts Āboliņš

Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti
Dr.agr. Diāna Ruska Vadītāja:

asoc.prof., Dr.agr. Daina Jonkus

Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā
Dr.sc.ing. Ansis Saliņš Vadītājs:

Prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis

Lopbarības izdales pētījumi, lietojot govju robotizēto slaukšanu

---