LLMZA

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursu

Balvas mērķis ir veicināt Jelgavas pilsētas un Zemgales  reģiona attīstību, atbalstīt zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Pieteikties var jaunie doktori vai maģistri, kuri konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem.

Pieteikšanās līdz 15. maijam

Konkursa nolikums (pdf)