LLMZA

Lepojamies!

„Attīstības finanšu institūcijas ALTUM"
konkursa laureātes

Jauno zinātnieku grupa

Asnate Ķirse par promocijas darbu Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing.  Daina Kārkliņa;

Maģistru grupa 

1. vieta Ievai Siksnānei par maģistra darbu "Lauksaimniecībā izmantojamo zemju ūdens notecē esošā slāpekļa un fosfora izvērtējums lauku saimniecībās". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Aina Dobele;

2. vieta Madarai Maslovai par maģistra darbu „Lauku bibliotēku darbs kā tīklošanas fenomens kopienās". Zinātniskā vadītāja docente, Dr.sc.soc. Dina Bite;