LLMZA

Sveicam Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, LLMZA un LLU jauno zinātnieku konkursa dalībnieces un laureātes!!!

Jauno Zinātnieku grupa

Līga Vilka, par promocijas darbu : “Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā”

Maģistru grupa

1. vieta: Inga Šarenkova, pētījums: “Pienskābes koncentrāta ieguves optimizācija no piena sūkalām”

2. vieta: Lāsma Aļeksejeva, pētījums: “Inovāciju attīstības potenciāls bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā”

3. vieta: Katrīna Tihonova, pētījums: “Ekoinovācijas kapacitātes analīze Latvijā

4. vieta: Madara Darguža, pētījums: “Ziemas kviešu ražas veidošanās atkarībā no fungicīdu pielietošanas”

5. vieta: Sintija Krievāne, pētījums: “Lauksaimniecības kreditēšanas problemātiskie aspekti Latvijā

Ekspertu komisijas sēdes protokols (pdf)