LLMZA

Ir izsludināta pieteikšanās ALTUM, LLMZA un LLU konkursā jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2015. gada 15. aprīlim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība:

 • konkursā var piedalīties jaunie doktori un maģistri, ja viņi konkursa pieteikumu iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 gadiem;
 • apbalvojumi tiek piešķirti par izciliem pētījumiem, kuri veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.
 • balvu pretendentilīdz 2015. gada 15. aprīlim LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā iesniedz:
  • pieteikumu;
  • LLMZA nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums;
  • konkursa darbu (var būt arī promocijas vai maģistra darbs), titullapā norādot augstskolu vai zinātnisko iestādi, darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu. Uz titullapas jānorāda - „LLMZA, LLU un Altum jauno zinātnieku darbu konkursam";
  • īsu darba anotāciju latviešu valodā;
  • publikāciju sarakstu;
  • autora dzīves un darba gājumu (CURRICULUM VITAE).

Darbus vērtē LLMZA prezidenta un LLU rektora apstiprināta ekspertu komisija. Ekspertu komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina LLMZA prezidijs, pieaicinot Altum pārstāvi. Konkursa rezultāti tiek publicēti presē.

Konkursa uzvarētājiem balvas tiks pasniegtas LLMZA kopsapulcē 2015. gada 5. jūnijā.

Godalgotie darbi vienu gadu glabājas LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, pēc tam tiek atdoti autoriem.