LLMZA

VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum”, LLMZA un LLU jauno zinātnieku konkursa 2014. gada otrā posma rezultāti

1) Jauno zinātnieku grupā:

  • Laureāte - Zane Bulderberga par izvirzīto promocijas darbu „Pilsētu un lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. I.Pilvere;
  • 2. vieta Mārtiņam Šabovicam par promocijas darbu „Tritikāles maizes kvalitātes un gaistošo vielu izvērtējums”. Zin.vad. - vad.pētn., Dr.sc.ing. E.Straumīte;
  • 3.- 4. vieta Dacei Platonovai par izvirzīto darbu „Zemes konsolidācija Latvijā”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. A.Jankava;
  • 3.- 4. vieta Karinai Rūsei par izvirzīto darbu „Dažādi kaltētu dzērveņu kvalitātes izvērtējums”. Zin.vad. - asoc.prof., Dr.sc.ing. T.Rakčejeva;
  • 5. vieta Madarai Markovai par izvirzīto darbu „Latgales dievnamu ainava”. Zin.vad. - prof., Dr.arch. A.Ziemeļniece.

2) Maģistru grupā:

  • 1. vieta Kristīnei Makovskai par maģistra darbu „Kaņepju audzēšanas un pārstrādes attīstības izvērtējums Latvijā”. Zin. vad. - doc., Dr.oec. G.Grīnberga-Zālīte;
  • 2. vieta Santai Šēnhofai par maģistra darbu „Musli kvalitātes izvērtējums”. Zin. vad. - pētn., Dr.sc.ing. E.Straumīte;
  • 3. vieta Kristai Karlsonei par maģistra darbu „Publisko iepirkumu izvērtējums būvniecības nozares uzņēmumos”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. A.Dobele;
  • 4. vieta Aļonai Kurdjukovai par maģistra darbu „Finanšu un grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošana uzņēmumos”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. A.Zvirbule-Bērziņa.