LLMZA

Altum, LLMZA un LLU konkurss jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2014. gada 15. novembrim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība:

 • konkursā var piedalīties jaunie doktori un maģistri, ja viņi konkursa pieteikumu iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 gadiem;
 • apbalvojumi tiek piešķirti par izciliem pētījumiem, kuri veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.
 • balvu pretendenti līdz 2014. gada 15. novembrim LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā (Jelgavas pilī, 189. telpā) iesniedz:
  • pieteikumu;
  • LLMZA nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums;
  • konkursa darbu (var būt arī promocijas vai maģistra darbs), titullapā norādot augstskolu vai zinātnisko iestādi, darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu. Uz titullapas jānorāda – „LLMZA, LLU un Altum jauno zinātnieku darbu konkursam”;
  • īsu darba anotāciju latviešu valodā;
  • publikāciju sarakstu;
  • autora dzīves un darba gājumu (CURRICULUM VITAE).

Darbus vērtē LLMZA prezidenta un LLU rektora apstiprināta ekspertu komisija. Ekspertu komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina LLMZA prezidijs, pieaicinot Altum pārstāvi. Konkursa rezultāti tiek publicēti presē.