LLMZA

Altum, LLMZA un LLU konkurss

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina Akciju sabiedrības Attīstības finanšu institūcijas ALTUM balvas konkursu

Balvas mērķis ir veicināt lauku attīstības projektu kreditēšanu, atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes  (turpmāk – LLU) studējošo iesaistīšanu zinātniskos pētījumos un novērtēt to ieguldījumu lauku attīstībā, kā arī veicināt zinātnes un prakses sadarbību.

Lasīt tālāk ...

Lepojamies!

„Attīstības finanšu institūcijas ALTUM"
konkursa laureātes

Jauno zinātnieku grupa

Asnate Ķirse par promocijas darbu Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing.  Daina Kārkliņa;

Lasīt tālāk ...

Sveicam Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, LLMZA un LLU jauno zinātnieku konkursa dalībnieces un laureātes!!!

Jauno Zinātnieku grupa

Līga Vilka, par promocijas darbu : “Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā”

Lasīt tālāk ...

IZSLUDINĀTS KONKURSS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Valsts akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina konkursu jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Konkursa nolikums

Vairāk informācijas LLU mājas lapā: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=13508


Ir izsludināta pieteikšanās ALTUM, LLMZA un LLU konkursā jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2015. gada 15. aprīlim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Lasīt tālāk ...