LLMZA

Latvijas Zinātņu akadēmijā parakstīts atjaunotais Pauļa Lejiņa balvas nolikums

Šodien, 16. aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika parakstīts atjaunotais LZA un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Pauļa Lejiņa balvas nolikums. Nozīmīgākās izmaiņas nolikumā saistītas ar institūciju precizēšanu, kuru iemaksas veido balvas fondu. Saskaņā ar grozījumiem, „Pauļa Lejiņa balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido LZA, LLMZA, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

Pauļa Lejiņa balvu, ko piešķir individuāliem zinātniekiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību, līdz šim ir saņēmuši - J.Latvietis (1994), J.Neilands (1996), A.Boruks (1997), C.Šķiņķis (1998), S.Timšāns (1999), M.Skrīvele (2002), R.Baltakmens un A.Jemeļjanovs (2003), U.Osītis (2006), A.Adamovičs (2007), A.Ruža (2009), A.Kārkliņš (2011).

Šogad par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam Pauļa Lejiņa balvu saņēma LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesore Ināra Turka.

Jebkuram zinātniekam Pauļa Lejiņa balva tiek piešķirta tikai vienu reizi.

IMG 3647

Pēc nolikuma parakstīšanas: LZA prezidents Ojārs Spārītis, LLMZA prezidente Baiba Rivža, LLU rektore Irina Pilvere un "BIOR" direktors Aivars Bērziņš