LLMZA

HORIZON

Latvija piedalās AgData jeb Agriculture of Data projekta pieteikumā

Latvija piedalās AgData jeb Agriculture of Data projekta pieteikumā

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Latvijas Zinātnes padome un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija piedalās programmas Horizon Europe piedāvājuma HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-02 (Inovatīva pārvaldība, vides novērojumi un digitālie risinājumi zaļā kursa atbalstam) projektā AgData, kurā iesaistīti vairāki partneri, īpaši jāatzīmē pētniecības finansētājus un pētniecības pakalpojumu sniedzējus.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija piedalīsies HORIZON projektā ForestValue2 - Meža bioekonomikas inovācijas

Anotācija par projektu

Eiropas pētniecības resursi meža nozarē joprojām ir sadrumstaloti daudzo nekoordinēto pasākumu dēļ. Projekta ForestValue2 mērķis ir sniegt ieguldījumu 1) kopīgas un stabilas zināšanu bāzes nodrošināšanā, lai Eiropas pāreja uz pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam kļūtu par realitāti, un 2) pārvarēt publiskās pētniecības pasākumu sadrumstalotību ES un pastiprināt darbu pie pētniecības prioritātēm, kuru īstenošanai nepieciešama ciešāka koordinācija un sadarbība.

Lasīt tālāk ...