LLMZA

ERAF (noslēdzies)

Projekta aktualitātes

Iguldijums tava nakotne

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

Lasīt tālāk ...

Informācija

Iguldijums tava nakotne

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

 

Lasīt tālāk ...

Projekta aktualitātes - 30.06.2013

Iguldijums tava nakotne

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

 

Laika posmā no 2011.gada 1.janvāra – 2013.gada 30.jūnijam ņemta dalība šādās konferencēs:

Lasīt tālāk ...

Relīze

Projekts “Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde”
Nr.2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

 

 

 

 

Laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30. jūnijam:

Lasīt tālāk ...

ES projekti

eraf

ERAF 2.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)”

Projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde”

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

Projekta Nr. 009/2112

Lasīt tālāk ...