LLMZA

ERA-NET Suscrop

LLMZA piedalās ERANET Suscrop darba grupas seminārs Briselē, Beļģijā

Oktobra mēnesī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas organizētā ERANET Suscrop darba grupas seminārā Briselē, Beļģijā. Seminārā kopumā piedalījās 15 valstu pārstāvji, t.sk., no Baltijas valstīm - Latvijas un Igaunijas. Seminārā laikā tika apspriesti:

Lasīt tālāk ...

Pieteikšanās ERA NET projektā SusCrop

 Partneru rīks tagad ir pieejams SusCrop lapā: https://www.suscrop.eu/call1

Šis partnerības rīks palīdzēs pieteikuma iesniedzējiem veidot sadarbību, lai iesniegtu priekšlikumus ERA-NET SusCrop.


Izsludināta pieteikšanās ERA-NET projektā SusCrop!

 Izsludināta pieteikšanās līdzfinansētā ERA-NET projektā SusCrop, līdz 4. aprīlim!

Projekta mērķis ir apvienot resursus un zināšanas, lai izstrādātu un pārbaudītu risinājumus ilgtspējīgai augkopībai, tostarp tādās jomās kā vairošanās, barības vielu pārstrādā un mijiedarbībā, augu veselībā un aizsardzībā, un radītu pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

ERA NET projektā Sustainable Crop Production Latviju pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Papildu informācija: https://www.submission.suscrop.eu/  


LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projekta Sustainable Crop Production uzsaukuma gatavošanā

Šī gada oktobrī ir aptiprināts jauns ERA NET projekts Sustainable Crop Production, kurā piedalās Latvija un to pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Lasīt tālāk ...