LLMZA

ERA-NET – Cofund projekta SusCrop otrais starptautiskais uzaicinājums piedalīties ilgtspējīgas augkopības jomas pētījumā

ERA-NET-Cofund  projekta SusCrop mērķis ilgtspējīgu kultūru ražošana, saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020", kas paziņo par otro starptautisko uzaicinājumu ilgtspējīgas augkopības jomā. Otrā uzaicinājuma ietvaros tiek aicināts iesniegt priekšlikumus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot augkopības ilgtspēju un noturību Eiropas Pētniecības telpā (EPT), atbalstot starptautiskus pētniecības projektus par šo tematu. Kopīgajiem projektiem ir jābūt vismaz no trīs partneriem, kas piesakās uz finansējumu no trīs dažādām SusCrop partnervalstīm, kuras ir iesaistītas otrajā uzaicinājumā. (National_Regional_Regulations_SusCrop_2ndcall_draft1.pdf)

Gaidāms, ka uzaicinājums tiks atvērts 2020. gada 4. februārī, un šī divpakāpju izsaukuma iesniegšanas termiņi būs šādi:

- Priekšlikumi: 7. aprīlis, 2020. gads, plkst. 13:00 (CEST)
- Pilni priekšlikumi: 2020. gada 10. septembris, plkst. 13:00 (CEST) (Pre-announcement_SusCrop2ndcall_draft2.pdf)

No Latvijas var pieteikties:

• Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā iekļautas universitātes, pētniecības institūti un RTD centri;

• Uzņēmumi ir tiesīgi saņemt atbalstu tikai tad, ja tie ir iekļauti Latvijas komercreģistrā, ja tie ir tiesīgi veikt īpašus pētījumus un ir tiem ir atbilstoši resursi.

• Projekta vadītājam un galvenajiem pētniekiem jābūt pētniekiem saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ("zinātnieks"), kam ir doktora grāds un pieredze attiecīgajā pētniecības jomā. (National contact points_SusCrop_2ndcall_draft2.pdf)