LLMZA

LLMZA piedalās ERANET Suscrop darba grupas seminārs Briselē, Beļģijā

Oktobra mēnesī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas organizētā ERANET Suscrop darba grupas seminārā Briselē, Beļģijā. Seminārā kopumā piedalījās 15 valstu pārstāvji, t.sk., no Baltijas valstīm - Latvijas un Igaunijas. Seminārā laikā tika apspriesti:

1)     Projekta abu kārtu rezultāti. Pirmajā kārtā tika iesniegti 114 projektu priekšlikumi, 88 no tiem vērtēja 18 eksperti no 15 valstīm. Otrajai kārtai izvirzīti 26 labākie projekti, tos vērtēja 17 eksperti (9 sievietes, 8 vīrieši) no 12 valstīm. Projekti iedalās 4 topikos, visvairāk projektu bija 2 un 3 topikā. Pirmajā kārtā 5 projektos bija Latvijas pārstāvji, uz otro kārtu izvirzīti 2 (DiMaDi un Legume GP). Latvijas puses pārstāve ir LLU (prof. Ina Alsiņa). Latvijas puses finansējums 3 gadu projektam ir 30 000 euro. Vadošā valsts ir Vācija.

2)     Finansējumam izvirzīti 12 projekti, katram projektam bija 3 eksperti, vērtēti tika finanšu jautājumi, atskaites saturs, forma.

3)     Darba paketes (uzdevumi), kas jau ir izdarīti un kas vēl jādara.

4)     Īpaša uzmanība jāvelta projektu realizācijas monitoringam, kas iesāksies tūlīt pēc oficiālā konsorcija apstiprinājuma.

5)     Jāpievērš uzmanība projektu rezultātiem - publikācijas, semināri, izmēģinājumi. Tiks noteikti rezultatīvie indikatori. Indikatoru saraksts jāsagatavo līdz 2019. gada augustam.

Diskusija notiek par rādītāju – jauno valstu iesaistīšanu konsorcijos, lai sekmētu plašāku ģeogrāfisku valstu piedalīšanos.

Tika nolemts, ka:

1. Visu dalībnieku mājaslapās (arī LLMZA un LZA) jāstāsta par ERANET projektu panākumiem.

2) Diskusijai par projektu rezultātu izplatīšanu WP5.3. ir īpaša platforma (Twitter konts, LinkedIn grupa, Suscrop Flyer, Avīze).

3) Jāuzsāk diskusija par projektā plānotajām zemnieku aptaujām un nākotnes projekta semināriem.

4) Nākoša darba grupas sanāksme tiek plānota 2019. gada marta mēnesī.