LLMZA

ERA-NET Suscrop

ERA-NET – Cofund projekta SusCrop otrais starptautiskais uzaicinājums piedalīties ilgtspējīgas augkopības jomas pētījumā

ERA-NET-Cofund  projekta SusCrop mērķis ilgtspējīgu kultūru ražošana, saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020", kas paziņo par otro starptautisko uzaicinājumu ilgtspējīgas augkopības jomā. Otrā uzaicinājuma ietvaros tiek aicināts iesniegt priekšlikumus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot augkopības ilgtspēju un noturību Eiropas Pētniecības telpā (EPT), atbalstot starptautiskus pētniecības projektus par šo tematu. Kopīgajiem projektiem ir jābūt vismaz no trīs partneriem, kas piesakās uz finansējumu no trīs dažādām SusCrop partnervalstīm, kuras ir iesaistītas otrajā uzaicinājumā. (National_Regional_Regulations_SusCrop_2ndcall_draft1.pdf)

Lasīt tālāk ...

LLMZA piedalās Horizonta 2020 ERANET programmas SUSCROP projekta vadības grupas seminārā Ģentē (Beļģija)

LLMZA prezidente Baiba Rivža no 8. līdz 11. septembrim piedalījās Horizonta 2020 ERANET programmas SUSCROP projekta (Cofund on sustainable crop production) vadības grupas semināra Ģente (Beļģija), kurš notiks Zinātniski pētnieciskajā institūtā ILVO

Lasīt tālāk ...

LLMZA piedalās ERANET Suscrop darba grupas seminārs Briselē, Beļģijā

Oktobra mēnesī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas organizētā ERANET Suscrop darba grupas seminārā Briselē, Beļģijā. Seminārā kopumā piedalījās 15 valstu pārstāvji, t.sk., no Baltijas valstīm - Latvijas un Igaunijas. Seminārā laikā tika apspriesti:

Lasīt tālāk ...

Pieteikšanās ERA NET projektā SusCrop

 Partneru rīks tagad ir pieejams SusCrop lapā: https://www.suscrop.eu/call1

Šis partnerības rīks palīdzēs pieteikuma iesniedzējiem veidot sadarbību, lai iesniegtu priekšlikumus ERA-NET SusCrop.


Izsludināta pieteikšanās ERA-NET projektā SusCrop!

 Izsludināta pieteikšanās līdzfinansētā ERA-NET projektā SusCrop, līdz 4. aprīlim!

Projekta mērķis ir apvienot resursus un zināšanas, lai izstrādātu un pārbaudītu risinājumus ilgtspējīgai augkopībai, tostarp tādās jomās kā vairošanās, barības vielu pārstrādā un mijiedarbībā, augu veselībā un aizsardzībā, un radītu pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

ERA NET projektā Sustainable Crop Production Latviju pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Papildu informācija: https://www.submission.suscrop.eu/