LLMZA

ERA-NET SUMFOREST

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija – ERA – NET SUMFOREST dalībniece

sumforest logoKopš 2014. gada sākuma Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) ir ERA – NET SUMFOREST (Tackling the Challenges in the Implementation of Sustainable and Multifunctional Forestry through enhanced Research Coordination for Policy Decisions) projekta dalībniece.

SUMFOREST (ilgtspējīga mežu apsaimniekošana; daudzfunkcionāla mežsaimniecības, Eiropas mežu politika) ir viena no Eiropas ERA – NET aktivitātēm 7. ietvarprogrammas (FP7) ietvaros.

Lasīt tālāk ...