LLMZA

ERA-NET projekta SUMFOREST darba seminārs Parīzē

No 2015. gada 17. līdz 18. novembrim Parīzē notika starptautiskā ERA-NET projekta SUMFOREST darba seminārs, kurā piedalījās un vadīja darba grupu LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža un LLU Meža fakultātes prodekāns, pētnieks Jānis Krūmiņš.

17.novembrī starptautiskā darba semināra ietvaros, kurā piedalījās arī novērotājs no Kanādas meža dienesta, tika veikta Eiropas mežu izpētes SVID analīze uz kuras bāzes sagatavotas četras stratēģijas:

  • 1. Stiprināšana: Izmantot iekšējos spēkus, lai realizētu ārējās iespējas,
  • 2. Aizsardzība: Samazināt iekšējos vājumus, lai realizētu ārējās iespējas,
  • 3. Pārorientēšanās: Izmantot iekšējos spēkus, lai novērstu ārējo draudus,
  • 4. Izdzīvošana: Samazināt iekšējos vājumus, lai izvairītos no ārējiem draudiem.

Katrā no stratēģijām darba grupas sagatavoja priekšlikumus starptautisko izpētes projektu potenciālajām tēmām. Par katru no tēmām notika balsošana, kuras rezultātā izkristalizējās septiņi pētniecības virzieni SUMFOREST pirmajam projektu uzsaukumam.

18.novembrī SUMFOREST partneriem tika prezentēti septiņi potenciālie sadarbības pētniecības virzieni. Partneri vienojās, ka 2016.gada SUMFOREST projektu uzsaukumā tiks iekļauti trīs pētniecības virzieni ar vislielāko balsu skaitu no iepriekšējās dienas semināra:

  • Ilgtspējīgas biomasas piegādes vērtību ķēdes konkurētspēja.
  • Riska novērtēšana un nākotnes apsaimniekošanas modeļi, lai adaptētos klimata pārmaiņām.
  • Meža ekosistēmu pakalpojumu vispusīga novērtēšana.

Visi trīs pētniecības virzieni tiks apvienoti zem vienas kopīgas projektu uzsaukumu tēmas "Ilgtspējīgi meži nākotnes sabiedrībai". Līdz 2016.gada janvārim tiks sagatavots detāls uzsaukuma apraksts katrai no tēmām.

Visi projekta dalībvalstu partneri tika aicināti komunicēt ar savu valstu ministrijām, kas koordinē un finansē meža problemātiku un informēt par uzsaukumu ar lūgumu rast iespēju paredzēt tam finansējumu. Latvijā tā ir Zemkopības ministrija, Meža departamenta direktors ir A.Ozols. ERANET projektos var piedalīties tikai tās partnervalstis, kas ir paredzējušas projektiem nacionālo līdzfinansējumu.

Sumforest partneriem tika prezentēts pirmā uzsaukuma laika grafiks.

  • Uzsaukums tiks atvēts 21.03.2016. un projektu pieteikumi būs jāiesniedz līdz 17.06.2016. Piesaistot ekspertus no visām dalībvalstīm (arī no Latvijas būtu vēlams viens eksperts)
  • Projekti tiks vērtēti trīs mēnešus un gala lēmums par finansējamiem projektiem tiks pieņemts 27.09.2016.
  • Tad notiks sarunas starp uzvarējušo projektu partneriem un finansētājiem, kā arī notiks līgumu slēgšana. Pirmos projektus plānots uzsākt 01.12.2016.

Prezentācija

Temas-strategiju-realizesanai-un-balsosanas-rezultati 1

Darba-grupas-seminaars

Temas-strategiju-realizesanai-un-balsosanas-rezultati 2