LLMZA

Starptautiskā ERA-NET projekta SUMFOREST darba seminārs Varšavā

No 2015. gada 5. maija līdz 7. maijam Varšavā notika starptautiskā ERA-NET projekta SUMFOREST darba seminārs, kurā piedalījās arī LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža un LLU Meža fakultātes prodekāns, pētnieks Jānis Krūmiņš.

Starptautiskā semināra ietvaros tika pārrunāts paveiktas un iezīmēta tālākā projekta attīstība. Diskusiju grupās tika apspriestas potenciāli iespējamās zinātniskās izpētes tēmas.

2014. gada nogalē un 2015. gada sākumā visās projektā iesaistītajās dalībvalstīs tika veikta aptauja par tēmām, kas saistītas ar mežu problemātiku un ir nozīmīgas projekta dalībvalstīm. Varšavā darba grupu diskusiju ietvaros tika izvērtēti minētās aptaujas rezultāti.

Pirmais pētniecisko tēmu uzsaukums paredzēts 2016. gada pavasarī. Visām projekta dalībvalstīm jāgriežas savu valstu ministrijās, kas koordinē un finansē ar meža problemātiku saistītās jomas  (Latvijā tā ir Zemkopības ministrija) un jāinformē par uzsaukumu, kā arī jālūdz iespēju paredzēt tam finansējumu. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums, jo ERA-NET projektos var piedalīties tikai tās partnervalstis, kas ir paredzējušas projektiem nacionālo līdzfinansējumu.

Papildus iepriekš minētajam uzdevumam ir jāinformē institūcijas, kas var piedalīties projektu pieteikumu izstrādē, kā arī Meža nozares Kompetences centra vadība.

SF-T2-2WS 04a 

SF-T2-2WS 14a