LLMZA

LLMZA ERANET Forest Value darba grupas sanāksmē Berlīnē, Vācijā

 Oktobra mēnesī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas ERANET Forest Value darba grupas sanāksmē Berlīnē, Vācijā. Sanāksmes laikā tika izvērtēti iesniegto projektu rezultāti (ziņoja Martins Greimels (Austrija)).

1. kārtā tika iesniegti 163 projekti, vērtēšanai nosūtīti 86 projekti.  Vērtēja 19 eksperti no Spānijas, Somijas, Anglijas u.c. Projektu iesniegumi ar Latvijas zinātniekiem kopumā bija 10. Pēc ekspertu darba grupas sanāksmes un apspriedes Rīgas seminārā š. g. 2. maijā uz otro kārtu tika izvirzīti 50 projekti, t.sk., 3 projekti, kuros piedalījās arī Latvijas zinātnieki. Tie ir SUSBIOP, SUSFIWOOD, FACEFORLIFE.

2. kārtas projektu vērtējumu rezultātu izskatīšanai tika iesniegti 48 darbi. Visi 3 projekti (SUSBIOP, SUSFIWOOD, FACEFORLIFE), kuros ir Latvijas zinātnieki ir pārvarējuši kvalitatīvu projektu robežšķirtni. Atlasīti tika 16-17 projekti no izvērtētajiem, par kopējo summu īstenošanai 3,87 milj. euro. 6 projekti novērtēti ar 13 ballēm, 10 projekti - ar 12 ballēm, 11 projekti - ar 11 ballēm, 15 projekti – ar 10 ballēm, 4 projekti – ar 9 ballēm, 1 projekts – ar 8 ballēm un 1 projekts – ar 7 ballēm.

Sanāksmē tika nolemts, ka papildu aktivitātēs, ko skatīsies tālāk valdības, grupas sanāksmē iekļaus iespēju aicināt uz semināriem jauno valstu zinātniekus, kuri ir sagatavojuši labus projektus, bet kuri nav finansiāli atbalstīti.

Visaugstāk no projektiem ar Latvijas pārstāvētajiem zinātniekiem tika novērtēts projekts FACEFORLIFE – 11 balles. Tomēr tas netiek finansēts. Plašas diskusijas izvērtās par projektu konsorciju struktūru, kurās B. Rivža uzsvēra nepieciešamību paplašināt projektu konsorcijus, kurus veido pieredzējušo valstu zinātnieki ar jauno Eiropas valstu zinātniekiem. Jo galarezultātā pirmajos 16 projektos, kas tika visaugstāk novērtēti no jaunajām valstīm, bija tikai Slovēnijas zinātnieki.

Projektu vērtēšanas rezultāti publiski tiks paziņoti pēc 2018. gada 7. novembra. Nākošais vadības grupas sanāksme notiks 2019. gadā maija mēnesī.